Det agila synsättet vinner anhängare inom systemutvecklingsområdet. Allt fler systemutvecklingsprojekt genomförs enligt agila metoder som t.ex Scrum. Verksamhetssidan har inte riktigt hängt med och fortsätter att arbeta med projektstyrning och kravspecifikation i traditionell stil. Detta gör att värdet av förändringen till ett agilt arbetssätt inte blir optimal. För större effektivitet i förändringsarbetet bör projektmodeller som exempelvis PPS, PEJL, RUP anpassas till det nya agila arbetssätten – frågan är hur?

Vad har jag lärt mig efter kursen?

Kännedom om de vanliga agila metoderna, Scrum, DSDM, XP, Lean, OpenUP på en teoretisk nivå så din organisation kan välja rätt metodik, eller att kombinera rätt delar från de olika metoderna utifrån era behov.

Pedagogik

Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

Övningarna genomförs i form av ett praktikfall.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är nyfiken på de agila metoderna och dess användning inom projektområdet. Din yrkesroll idag är IT-chef, Projektledare eller ansvarig för projektkontor, Scrum Master eller produktägare, förvaltningsledare, kravställare i verksamheten, metodansvarig eller förändringsledare.

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i två fristående delar. Du kan välja att gå på båda delarna eller endast en av dem. Del 2 förutsätter att du har grundläggande kunskaper om projektarbete och agila metoder. Del 1 har inga förkunskapskrav.

DEL 1 – Introduktion till agila metoder

I del 1 fokuserar vi på grunderna i agila metoder.

  • Vi går igenom vad som utmärker de agila metoderna och vilken nytta de kan tillföra
  • Några olika agila tekniker provas
  • Påverkan på centrala delar i processen såsom tex kravhantering gås igenom
  • Centrala agila begrepp och roller förklaras

DEL 2 – Att leda och driva agila projekt

Del 2 är en fortsättningskurs och förutsätter att du har grundläggande kunskaper om projektarbete och agila metoder.

Läs mer här.

 

Kursinformation och bokning

Kurslängd: 1 dagar
Pris: 7 500 kr exkl moms

Boka