Det agila synsättet vinner anhängare inom systemutvecklingsområdet. Allt fler systemutvecklingsprojekt genomförs enligt agila metoder som t.ex Scrum. Verksamhetssidan har inte riktigt hängt med och fortsätter att arbeta med projektstyrning och kravspecifikation i traditionell stil. Detta gör att värdet av förändringen till ett agilt arbetssätt inte blir optimal. För större effektivitet i förändringsarbetet bör projektmodeller som exempelvis PPS och PEJL anpassas till det nya agila arbetssätten – frågan är hur?

Vi reder ut begreppen, kommer med praktiska tips på hur man gör och fokuserar på ett antal kritiska moment i projektarbetet. Med ett agilt synsätt kommer dina projekt lyckas i en högre omfattning! Med lyckas menar vi, leverera i tid, till överenskommen kostnad och med rätt funktionalitet.

Vad har jag lärt mig efter kursen?

 • Att kunna planera och genomföra ett projekt där hela eller delar av projektet genomförs enligt någon agil metod
 • Förstå drivkraften och vilka förutsättningar som krävs för att kunna börja arbeta agilt
 • Förstå hur roller i projektteam förändras i samband med införande av agila metoder och vilka anpassningar som linjeorganisationer behöver göra

Pedagogik

Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

Övningarna genomförs i form av ett praktikfall.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är nyfiken på de agila metoderna och dess användning inom projektområdet. Din yrkesroll idag är IT-chef, Projektledare eller ansvarig för projektkontor, Scrum Master eller produktägare, förvaltningsledare, kravställare i verksamheten, metodansvarig eller förändringsledare.

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i två fristående delar. Du kan välja att gå på båda delarna eller endast en av dem. Del 2 förutsätter att du har grundläggande kunskaper om projektarbete och agila metoder. Del 1 har inga förkunskapskrav.

DEL 2 – Att leda och driva agila projekt

I del 2 som omfattas av två dagar, fokuserar vi på hur ett större projekt genomförs och hur de agila metoderna samspelar med mer traditionella projektstyrningsmetoder.

 • En lättrörlig projektstyrningsmodell
 • Förarbetet
 • Fokus på nytta, genom hela projektet
 • Krav och kommunikation i genomförandet
 • Budget och estimering
 • Uppföljning och rapportering
 • Projektorganisation och bemanning
 • Ständig förbättring – Retrospektiv

DEL 1 -Introduktion till agila metoder

Se föregående kurs Introduktion till agila metoder.

 

Kursinformation och bokning

Kurslängd: 2 dagar
Pris: 13 900 kr exkl moms

Boka