skarmavbild-2016-11-28-kl-15-11-35

Frontits projektkontorsnätverk skapades för att ge projektkontorsansvariga en mötesplats och en arena för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Våra projektkontorsnätverk vänder sig till dig som vill öka både din egen och din verksamhets förmåga att driva Projektkontors- och Portföljstyrningsfrågor på bästa sätt. Nätverket ger dig inspiration och kunskap och dessutom får du ta del av övriga deltagares erfarenheter och därmed fylla på med nya verktyg i din verktygslåda som du kan anpassa till din egen verksamhet.

Nätverket finns i Stockholm, Norrköping, Västerås och Malmö och är till för dig som arbetar som Projektkontorsansvarig eller med projektkontor på annat sätt i er verksamhet. Nätverksträffarna sker 4-5 gånger per år på respektive ort och fokuserar på erfarenhetsutbyte, nätverkande och gemensamma frågeställningar kring arbete med Projektkontor, exempelvis:

  • Utmaningar i er verksamhet
  • Resurshantering
  • Projektportföljstyrning
  • Nyttorealisering/Effekthemtagning
  • Projektinventering

Är du intresserad av att delta?

Nätverket träffas på dagtid och deltagarna sätter agendan och styr innehållet gemensamt till nästkommande träff och vi står för faciliteringen i våra lokaler. Nätverket drivs av våra konsulter som du ser i högerkolumnen. Att delta i vårt projektkontorsnätverk är helt kostnadsfritt. Kontakta oss för mer information!

Gunilla Zandin, ansvarig för vår verksamhet i Norrköping säger:

”En viktig del i nätverket är just att lära känna varandra och att skapa en öppen kultur mellan deltagarna. De som deltar i detta nätverk är här för att dela med sig av sina erfarenheter och utbyta kunskap. Frontit står som arrangör och möjliggör dessa träffar där vi verkligen vill uppmuntra till just erfarenhetsutbyte, som är en av anledningarna till att vi startat upp nätverket”


 

Publicerat: 2016-11-28

Kontakta Daniela för mer information

Daniela Grimmeiss Konsult, Projektkontorsnätverk Malmö 070-850 06 07 Se Linkedin-profil

Kontakta Erika för mer information

Kontakta Anna för mer information

Anna Wallin Konsult, Projektkontorsnätverk Norrköping 073-039 89 06 Se Linkedin-profil