ikon-strategisk_projektstyrning

I vår vardag hör vi ofta att många av våra kunder står inför utmaningen att få kontroll på, och önskad effekt av sina projekt. Strategisk projektstyrning handlar om att utveckla sin organisations förmåga att använda projekt som arbetsform för att nå sina mål. Det innebär till exempel att etablera och utveckla organisationer och processer för projektkontor, projektmodeller och portföljstyrning.

Vi hjälper dig att få din projektverksamhet på plats och tillsammans arbetar vi fram de verktyg, strategier och processer som behövs för att ni ska känna er trygga med er projektstyrning i framtiden.

Vad vi kan hjälpa dig med:

Frontits projektkontorsnätverk

Våra nätverk är till för dig som arbetar som Projektkontorsansvarig eller med projektkontor på annat sätt i er verksamhet och fokuserar på erfarenhetsutbyte, nätverkande och gemensamma frågeställningar kring arbete med Projektkontor. Nätverken finns i Stockholm, Norrköping, Västerås och Malmö och träffarna sker 4-5 gånger per år på respektive ort. Läs mer

Artiklar
Artiklar
Relaterat material