ikon-projektledning

Att driva projekt i rätt takt, inom budget och att nå resultat som leder till önskade effekter är en utmaning för många. Man behöver dessutom ha förmågan att hantera ständiga förändringar och vara beredd att omprioritera under projektets gång.

Vi kan hjälpa dig med:

Våra erfarna projektledare hjälper er att leda hela eller delar av ditt projekt, som till exempel en förstudie, etablering och/eller genomförande. Vi fungerar som en effektiv katalysator för att lyckas med att uppnå önskade effekter. Vi bidrar till din framgång genom att ta fram en möjliggörare – projektresultatet – för att förverkliga en förändring i verksamheten – effektmålet. Våra konsulter har hela Frontits samlade projekterfarenhet i ryggen och får ständigt användbar input från sina kollegor.

Vi arbetar gärna med agila projektmetoder och kombinerar dem med traditionellt projektledarskap. Frontits projekt- och programledare har stor erfarenhet från såväl tekniska och IT-tunga, som administrativa projekt och verkar inom alla branscher. Vi driver, motiverar och engagerar projektmedarbetarna och strävar efter att vara förebilder i vårt ledarskap. Vi hjälper dig även att få din projektverksamhet på plats och tillsammans arbetar vi fram de verktyg, strategier och processer som behövs för att ni ska känna er trygga med er projektstyrning i framtiden.


Vill du veta mer om våra projektkontorsnätverk?

Våra nätverk är till för dig som arbetar som Projektkontorsansvarig eller med projektkontor på annat sätt i er verksamhet och fokuserar på erfarenhetsutbyte, nätverkande och gemensamma frågeställningar kring arbete med projektkontor. Läs mer


 

Artiklar
Seminarier
Relaterat material

Kontakta Ulf för mer information

Ulf Vårlid Konsultchef/Konsult 070-834 25 25 Se Linkedin-profil