ikon-it_styrning

Vi hjälper er att säkerställa att IT tillför så stort värde som möjligt för er verksamhet. Det innebär bland annat att skapa processer för hantering av IT-frågor på kort och lång sikt, skapa en organisationsmodell som passar verksamhetens övergripande mål och arbeta med att säkerställa att IT-organisationen levererar rätt kvalitet på rätt sätt.

En god IT-styrning handlar om att den högsta ledningen styr IT genom att utvärdera, ge direktiv och följa upp. Men det handlar också om att ansvar och befogenheter hänger ihop, att verksamhetsstrategi och IT-strategi hänger ihop, att upphandlingar görs tydligt och öppet, att IT-verksamheten är effektiv, att IT uppfyller krav i regelverk och att IT tar hänsyn till hur människorna i processen fungerar. En god IT-ledning handlar om att förverkliga det här i vardagen. Det är när allt detta fungerar som IT levererar nytta.

Vad vi kan hjälpa dig med:

Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta i ansvarsroller inom IT-organisationer, som både beställare och leverantör. De har kunskap om modeller och ramverk som COBIT, PM3 och ITIL samt av verksamheten i praktiken.

  • Hälsokontroll – Vi ser över er IT-styrning för att sätta fingret på var eventuella brister finns och vilka åtgärder som behövs
  • Hjälpa till med införandet av nya modeller och arbetssätt för att förbättra IT-styrningen
  • Även gå in och ta ansvarsroller i den operativa IT-verksamheten
Artiklar

Kontakta Stefan för mer information

Stefan Paulsson VD Frontit Stockholm 070-532 39 62 Se Linkedin-profil