FRAMDRIFT innebär att vi hjälper er genomföra det som beslutats genom kraft, kompetens, processer och metoder. Vi gör det genom att våra konsulter tar ledande eller coachande roller i era förändringsinitiativ.

FRAMDRIFT gör att ni ökar chansen till lyckade initiativ genom att ge organisationen kraft att genomföra de effektfullaste utvecklingsinsatserna snabbare. Och säger nej till initiativ som inte tillför tillräckligt mycket resultat för att få strategin genomförd. Det ökar värdet av era insatser och investeringar.

Exempel på tjänster är:

Agil transformation – Ställ om organisation till agila metoder, principer och värderingar

Projektledning – Genomför era projekt professionellt och pragmatiskt med beprövade metoder

Driva projektkontor – Ge organisationen ett stöd och motor för hela projektportföljen

Quality Assurance – Säkra kvalitet i era leveranser

Förändringsledning – Led medarbetarna genom förändringen

Processeffektivisering – Kartlägg, effektivsera och automatisera affärsprocesser

Effekthemtagning – Ta ansvar för att realisera nyttan av projektresultatet.

Exempel på kunduppdrag:

Sveriges första molnbaserade intranät i offentlig sjukvård

Engagerad personal skapade bestående förändring hos Läkemedelsverket