Genom vårt tjänsteområde FÖRMÅGA hjälper vi era medarbetare och organisation med att bygga kompetens, transformera kultur, ledarskap och beteenden samt etablera effektiva samarbetsverktyg och miljöer för att bli en välmående arbetsplats. 

En utvecklad FÖRMÅGA ger er kraft att hantera förändring och att vara anpassningsbara och flexibla i en snabbrörlig omvärld. Det gör er långsiktigt konkurrenskraftiga både för kunder och som arbetsgivare. 

Grupp och teamutveckling – Skapa välmående, handlingskraftiga och självständiga team

Ledningsgruppsutveckling – Forma ledningsgrupper som kan förverkliga mål och strategier tillsammans

Förändringsförmåga – Utveckla dina ledare och medarbetare för att kunna leda i ständig förändring

Kompetensutveckling och coaching – Vi tränar era medarbetare och coachar dem i tillämpning  

Digital Workplace – Ge vårt företag moderna samarbetsformer och arbetssätt genom digitala verktyg för effektivitet och attraktionskraft på arbetsmarknaden

Aktivitetsbaserat kontor – Skapa en arbetsmiljö som främjar samarbete, interaktivitet, öppenhet och kreativitet för en produktiv arbetsplats

Exempel på kunduppdrag:

Grupputveckling på Siemens

Engagerad personal skapade bestående förändring hos Läkemedelsverket

Stockholms kommun fick arbetsgrupper att fungera bättre

Scania – internt socialt nätverk för kunskapsdelning