Med FOKUS menar vi att peka ut verksamhetens riktning genom en strategi som är förankrad och implementerad med delaktighet i hela er verksamhet. Detta omfattar även mål, strukturer och styrning för att stödja genomförande av strategin.

FOKUS ger organisationen kraft att genomföra effektfulla utvecklingsinsatser snabbare. Och säger nej till initiativ som inte tillför tillräckligt mycket resultat för att få strategin genomförd. Det ökar värdet av dina insatser och investeringar.

Exempel på tjänster är:

Strategisk förankring – Tydliggör och förankrar strategin för att skapa delaktighet i genomförandet.

Strategigenomförande – Skapar och behåller delaktighet, styrning och arbetsformer för att få strategin implementerad.

Strategisk portföljstyrning – Säkerställer att organisationens investeringar i projekt görs i de strategiskt mest värdefulla projekten.

Agil verksamhetsstyrning – Etablerar styrprinciper för överlevnad i en snabbrörlig omvärld

IT Management –  Styr IT för att stödja strategigenomförandet

Business Security – Stärker organisationens förmåga att skydda känsliga uppgifter och informationstillgångar

Exempel på kunduppdrag:

Boliden – en bild säger mer än tusen strategisidor

ICA Affärsservice – Från förändringstrött till effektiv organisation