Vi kan tillhandahålla en rad olika utbildningar till verksamheten, styrelser och ledningar med målet att öka medvetenhet och kunskap kring området Business Security och GDPR. Men våra utbildningar kan ledning och styrelsen komma att bli mer aktiva kring området Business Security. Utan kunskap och medvetenhet kring detta område är det svårt att eftersom det är de som bär det yttersta ansvaret för att företaget och verksamheten följer lagar och förordningar.

Med ökad kunskap och medvetenhet i organisationen kommer många av incidenterna som omfattar känslig data att kunna undvikas. Dessa verksamhetskritiska frågor har då goda förutsättningar att kunna ha en stående punkt på agendan hos ledningsgruppen och styrelsen varje gång de har möte.

Många gånger är inte ens ledning och styrelse involverade i de projekt som hanterar företagets viktigaste digitala information likt det som hände hos Transportstyrelsen.

Det vanliga är att dessa frågor blir delegerade ner i organisationen, och man förväntar sig att allt blir är utfört enligt plan, eller att GDPR- projektet fixas av de som arbetar i linjen. Med Frontit som partner inom Business Security och GDPR kommer ni kunna få ut full effekt av era projekt och ökad kontroll över era risker som innefattar era digitala tillgångar.

 


 

Kontakta Thomas för mer information

Thomas Wärneryd Enhetschef Business Security & GDPR 070-660 70 52 Se Linkedin-profil