Nästan alla kunder har behov av stöd för att få till processer och utökat tekniskt stöd för att kunna förbättra sin säkerhet och för att klara av att uppnå GDPR kraven.

Vi hjälper våra kunder med alla former av projekt och verksamhetsutveckling där känslig information såsom personuppgifter och digitala tillgångar utgör en viktig del. Idag utför vi ett antal GDPR och digitaliseringsprojekt hos kunder runt om i landet, med väldefinierade planer förflyttar vi våra kunder från ett nuläge med stor osäkerhet till en ny position med tydliga processer, ökad kontroll och effektmål för verksamheten.

Vi skall vara medvetna om att ett av EU´s främsta syfte med GDPR, förutom att skydda våra personuppgifter, är också att öka medvetenheten, kunskapen och förmågan att skydda sig mot avancerade cyberattacker.

Detta gör att vi även kan hjälpa våra kunder med projekt som skapar förbättring, konsolidering och ökad kontroll. Faktum är att de flesta IT-säkerhetssystem som används idag är designade för de hot som fanns för ett decennium sedan. Idag behöver verksamheter investera i moderna lösningar för att kunna skydda sig mot okända avancerade hot som är designade att stjäla, manipulera och radera data. Genom att utföra dessa förbättringar kommer verksamheterna tryggt kunna fortsätta att använda traditionella kanaler för kommunikation med kunder och intressenter, och därigenom skapa hållbarhet övertid.

 


 

Kontakta Thomas för mer information

Thomas Wärneryd Enhetschef Business Security & GDPR 070-660 70 52 Se Linkedin-profil