Enligt dataskyddsförordningen artikel 39 måste myndigheter, offentliga organ, och vissa organisationer som behandlar personuppgifter i sin kärnverksamhet utse ett dataskyddsombud/DPO. Vi rekommenderar att verksamheter med fler än 250 anställda, eller de verksamheter som har mist 5000 kunduppgifter tillsätter ett dataskyddsombud.

Vi erbjuder även dataskyddsombud, IT- och Informationssäkerhetschef som tjänst.

Arbetsuppgifterna kan bl.a. bestå i följande uppgifter.

  • Att vara företagets mentor när det gäller strategi, vision och praktiskt genomförande kring GDPR, Business Security och cyber defence med syfte att skydda alla digitala tillgångar och inte bara personuppgifter:
  • Att informera och ge råd till ledning och styrelse vid incidenter, men även bistå företaget vid strategiska förändringar såsom outsourcing och förvärv eller försäljning av bolag etc. Rådgivare och mentor för nyinvesteringar och konsolidering av IT- lösningar där säkerhet inom IT-, Informations- eller applikationssäkerhet finns med i projektdefinitionen.
  • Att ansvara för att kunskapen och medvetenheten kring Business Security och informationssäkerhet/GDPR ökar i företaget och upprätthålls enligt företagets riktlinjer samt ansvara för att kontinuerlig utbildning genomförs av samtliga medarbetare i bolaget inklusive ledning och styrelse.

Enligt överenskommelse kan vi även erbjuda andra nyckeltjänster inom säkerhet och risk.

 


 

Kontakta Thomas för mer information

Thomas Wärneryd Enhetschef Business Security & GDPR 070-660 70 52 Se Linkedin-profil