Många gånger har företag väldigt lite information och beslutsunderlag kopplat till risk och säkerhet för att fatta kloka och genomtänkta beslut kring genomförande av nya projekt. Dessa projekt kan vara GDPR, systembyten, cloudtjänster, Office 365, outsourcing, förvärv eller försäljningar m.m.

Vi kan på olika sätt stödja en verksamhet med rådgivning och mentorskap som är baserat på lång erfarenhet och beprövande metoder. Vi kan också utföra en rad olika analyser och systemtester för att skapa ytterligare värde till de beslutsunderlag vi tar fram till ledning och styrelser.

 


 

Kontakta Thomas för mer information

Thomas Wärneryd Enhetschef Business Security & GDPR 070-660 70 52 Se Linkedin-profil