Vi agerar oberoende och fungerar som länken mellan er verksamhet, ledning, teknik och juridik.

Vi kan hjälpa dig med:

 

 

Business Security handlar om organisationens förmåga att skydda känsliga uppgifter såsom den data/information vi har digitalt, på papper och det vi har i huvudet. För att nå framgång behöver hela verksamheten arbeta tillsammans för att stärka kunskapsnivån, förbättra processer/metoder och det tekniska stödet.

Med Frontit som partner hjälper vi dig och din verksamhet att ta fram en tydlig vision och strategi kring Business Security och beskriva vad begreppet innebär för er. Våra konsulter har stor kunskap och gedigen erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med att få ett helhetsgrepp runt allt som rör Business Security. Vi tror på kraften i att arbeta tillsammans och att vara stöd till ledningen och medarbetare för att optimera processer/metoder och teknologi i en snabbt föränderlig värld.

 

Artiklar
Seminarier
Relaterat material

Kontakta Thomas för mer information

Thomas Wärneryd Enhetschef Business Security & GDPR 070-660 70 52 Se Linkedin-profil