Effektivt genomförande av strategin – bästa medicinen mot projektkontorens treårskris

Vi har tidigare skrivit om projektkontorens utmaningar och det förödande gapet mellan strategi och projektgenomförande. Ett gap som gör att projektkontoren många gånger inte förmår leverera ett tillräckligt tydligt värde till organisationens ledning och beslutsfattare vilket i sin tur leder till att projektkontorets existens ifrågasätts. Forskning från Project Management Institute (PMI) visar att dagens projektkontor … Läs mer

Ta risker! Men bara kalkylerade sådana

Vägen till framgång kan ibland ligga väldigt nära den som leder till misslyckande. Skillnaden är ofta kunskap om de risker man exponeras för och förmågan att hantera dessa. Det finns beprövade metoder för att kalkylera riskernas påverkan, vilket möjliggör avgörande beslut baserade på korrekta underlag. Ta risker, men bara kalkylerade sådana! Den snabba samhällsutveckling och … Läs mer