Om COBIT, PM3, eller ITIL är svaret – vad är då egentligen frågan?

Detta seminarium ger en introduktion till några olika modeller och ramverk för IT-styrning och IT-ledning. Hur passar de ihop med varandra? Vilken pusselbit bidrar de var och en med? När är de lämpliga att användas? Om COBIT, PM3, ITIL eller något annat är svaret – vad är då egentligen frågan? “Management” handlar om hur man navigerar … Läs mer