Strategisk förankring handlar om att gå från tanke till förståelse och ägarskap i hela organisationen. På så sätt skapas ett tydligt fokus som underlättar prioriteringar och överbygger de gap som ofta finns mellan strategi och genomförande i den operativa verkligheten.

När vi hjälper till med att förverkliga en strategi så börjar vi i regel med en analys. Där tydliggör vi externa trender och förändringar. Vi arbetar också med att identifiera och prioritera de interna faktorer som påverkar verksamheten. Effekten av detta arbete är samsyn och gemensamt ägarskap av strategin för ledningsgruppen.  En långsiktig målbild översatt till operativa vision.

 


 

Seminarier
Seminarier
Relaterat material