Stöd och rådgivning till ledningsgrupp, styrelse och verksamhet

 

Vi gör anpassade insatser för att öka medvetenheten och kunskapen kring området Business Security, bland annat genom att skapa förståelse för den framtida hotbilden och nya lagkrav. Med Frontit som partner får ni hjälp att anpassa verksamheten till den allt snabbare digitala utvecklingen.

Vår målsättning är att ledning och styrelse ska kunna ta ett aktivt ansvar och kunna ställa rätt frågor till sin organisation kring informations- och cybersäkerhet.

 

Artiklar
Seminarier
Relaterat material

Kontakta Thomas för mer information

Thomas Wärneryd Enhetschef Business Security & GDPR 070-660 70 52 Se Linkedin-profil