Vi upplever ibland att våra kunder inte har kontroll över eller insikt i hur effektiv deras projektverksamhet är. De kan ha en känsla av att de inte driver projekt så effektivt som de skulle kunna göra. Det kan handla om att de inte arbetar enhetligt i organisationen, inte har en tydlig beslutsprocess, saknar kostnadskontroll, har ett högt personberoende och projektprocessen är inte integrerad med övriga verksamhetsprocesser.

Genom att göra en projektmognadsanalys identifierar man nuläget i relevanta projektprocesser för att kunna utveckla förmågan att kunna tillämpa projekt som arbetsform för att nå verksamhetens övergripande mål.

Vi erbjuder stöd för genomförandet

Vi kan ta ett ledningsansvar för att genomföra hela eller delar av en projektmognadsanalys, genom att hjälpa er med att analysera och utveckla er projektförmåga genom ökad förståelse och genom att skapa förutsättningar för ett aktivt och systematiskt arbete för att förbättra era projektprocesser.

 

Exempel på tjänster:

  • Metodstöd
  • Genomförande av projektmognadsanalys

 

Kontakta oss om du vill veta mer!


 

Artiklar
Seminarier
Relaterat material

Kontakta Bo för mer information