Den moderna arbetsmarknaden och er verksamhets ständiga utveckling innebär att era medarbetare löpande behöver utveckla sin kompetens.

Frontit utbildar, tränar och coachar era medarbetare i projektarbete, förändringsledning, agila arbetssätt, krav- och testarbete. Vi gör det genom företagsinterna utbildningar, mentorskap eller coaching.

Allt oftare hjälper vi också våra kunder att digitalisera kompetensutvecklingen genom olika lärplattformar.

Våra konsulter kan du också möte i öppna kurser hos Lexicon och Informator.

Exempel på utbildningar: