Informationssäkerhet och Business Security i verksamheten

 

Vi hjälper er att identifiera vilka informationstillgångar som bör skyddas och vi genomför riskbedömningar i syfte att skydda verksamheten, era digitala tillgångar och varumärket.

Vår målsättning är dels att hela organisationen skall känna till vilka informationstillgångar och risker som finns, dels att policys och riktlinjer efterlevs ute i verksamheten – ”Det skall vara enkelt att göra rätt och svårt att göra fel”.

 

Artiklar
Seminarier
Relaterat material

Kontakta Thomas för mer information

Thomas Wärneryd Enhetschef Business Security & GDPR 070-660 70 52 Se Linkedin-profil