Efterlevnad av GDPR och övrig lagstiftning

 

Vi skapar förutsättningar för att verksamheten ska klara av att efterleva GDPR och informationssäkerhet i vardagen och inte bara på pappret.

Vår målsättning är att hela organisationen, såväl ledning som verksamhet, har de förutsättningar och verktyg som krävs för att efterleva gällande lagstiftning.

 

Artiklar
Seminarier
Relaterat material

Kontakta Thomas för mer information

Thomas Wärneryd Enhetschef Business Security & GDPR 070-660 70 52 Se Linkedin-profil