Genom agil transformation hjälper vi företag att möta den ökad konkurrensen och de radikala, disruptiva förändringar som drivs av tekniska framsteg.

Att bli en agil verksamhet går bortom teknikleverans och agila metoder för mjukvaruutveckling. En agil transformation genomsyrar kultur, utmanar organisationsstrukturer, ställer nya krav på både ledarskap och medarbetarskap, förändrar strategiarbetet och styrning samt innovations och utvecklingsarbete. Vi hjälper verksamheter från ledningsnivå till enskilda team att bygga och utveckla kunskap och förmågor att leverera snabbt och responsivt mot kundbehov, att anpassa sin organisationsstruktur och kultur, att utveckla sig till en lärande organisation samt att innovera och utmana marknaden med de möjligheter som de nya teknikerna erbjuder.

Vi behärskar och är certifierade inom agila metoder som Scrum och agila ramverk som SAFe®. Men vi är inte nöjda med att den agila transformationen fastnar på IT, som IT-avdelningens nya metod. Utan vi vill ta dig hela vägen till en agil organisation och verksamhet.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med ramverket SAFe.