Vi står inför ett paradigmskifte där avancerade dataintrång har ökat enormt bara det senaste året. Vi är också bara månader från den 25 maj då GDPR, den nya personuppgiftslagen börjar gälla. På de flesta företag skapar det en varierande grad av stress, när man upptäcker hur mycket tid, arbetskraft och kostnader det innebär. Den nya personuppgiftslagen är inte bara en utmaning utan också en möjlighet.

Gör man det på rätt sätt kommer företaget att få en väldig klar bild över hur systemen fungerar, var informationen finns lagrad och hur den rör sig. På köpet får man en teknisk inventering som identifierar om befintliga säkerhetssystem klarar att blockera för datastörning och identifiera incidenter. Och alla medarbetare som berörs får en höjd kunskapsnivå om datasäkerhet.

Välkommen till seminarium om Business Security där Thomas Wärneryd berättar om de många möjligheterna med GDPR.

Seminariet vänder sig främst till dig som är CIO, CISO och CDO.

Seminariets talare
Talare är Thomas Wärneryd, enhetschef för Business Security & GDPR på Frontit.

Presentationen från seminariet


Publicerad: 2017-12-19

Artiklar
Tjänster
Relaterat material

Kontakta Thomas för mer information

Thomas Wärneryd Enhetschef Business Security & GDPR 070-660 70 52 Se Linkedin-profil