Frontits fokus på SAFe® gör att vi nu stödjer ännu flera kunder med transformation och utbildning. De fyra SAFe Program Consultants som är verksamma i Stockholm, Mälardalen och Sundsvall arbetar i storskaliga agila transformationer på ABB, Skatteverket och Bolagsverket. I denna artikel beskriver Kristina Rosén arbetet hos ABB. 

Frontit kan assistera er organisation att ta de första stegen mot SAFe genom t ex ett inspirationsseminarium där vi svarar på alla era frågor kring vad SAFe innehåller, vilken nytta SAFe tillför, hur roller påverkas och hur man praktiskt går till väga för att införa SAFe. Vi kan även hjälpa till med en utvärdering som ger en bild av organisationens utgångsläge inför ett införande av SAFe. 

Som Bronspartner till Scaled Agile erbjuder Frontit kurspaket på distans eller på plats för samtliga SAFe utbildningar. Den mest populära är Leading SAFe som rekommenderas för alla i en organisation som arbetar med SAFe. Frontit har levererat denna kurs för ABB.

Artiklar
Artiklar
Relaterat material