Testledare

Testledaren ansvarar för att IT-systemet och projektet uppfyller specificerade krav och förväntad kvalitet vid leverans. Området test är stort och ofta komplext. Innebörden av test kan variera mycket från organisation till organisation. Våra testledare är bransch- och teknikoberoende med mångårig erfarenhet inom områdena test, validering och kvalitetssäkring. De har styrkan att utöver arbetet med att leda ett testteam, även ha förmågan att anpassa eller utveckla en teststrategi utifrån organisationens förutsättningar och behov. Givetvis kopplas arbetet till val av teknik, ramverk, arkitektur och utvecklingsmetoder.

Programledare

Programledaren agerar ofta i stora och komplexa program med ett flertal ingående projekt och linjeuppdrag där många medarbetare är involverade från olika delar av organisationen.  Rollen kräver stor förmåga att hantera grupper och individer för att få väl fungerande team. Som Programledare är det också av stor vikt att kunna leda en verksamhet i förändring och att fokusera på verksamhetens långsiktiga mål.

Projektledare

Projektledaren har förmågan att skapa en helhetsbild över projektet samt att se samband och risker.  Våra projektledare har kunskap och erfarenhet av  de vanligast förekommande projektmodellerna och av olika utvecklingsmetoder som RUP och Scrum. Vi arbetar gärna med agila projektmetoder och kombinerar dem med traditionellt projektledarskap. Vi leder tekniska och IT-tunga projekt såväl som administrativa projekt och vi verkar inom alla branscher. I rollen som Projektledare ingår givetvis att leda och motivera projektmedarbetarna samt att vara en förebild i sitt ledarskap.

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutvecklarens fokus ligger på verksamhetsnyttan – att se till att processer, organisation och IT samspelar på ett optimalt sätt.  Verksamhetsutvecklaren är specialiserad på att ur ett affärsperspektiv utveckla processer och organisation. Som arbetsinstrument används och utvecklas business cases, begrepps- och informationsmodeller, verksamhetskrav etc. Allt sker i samarbete med beställare, affärsutvecklare, verksamhetsarkitekter och IT.

Kravledare

Kravledaren har en nyckelroll att uppnå förväntad kvalitet i systemet och säkerställa tänkt affärsnytta. I rollen ingår att planera, leda och kvalitetssäkra kraven och kravprocessen. Som kravledare är det viktigt att ha helhetsperspektiv, från verksamhetsprocesser och affär till realiserade krav samt att analysera, ifrågasätta och prioritera.

Scrum Master

Scrum Mastern är en coachande roll för agila team med fokus på att underlätta arbetet för det självorganiserade teamet. Scrum Mastern ansvarar för sprintplanering/-återblickar för att på nya och dynamiska sätt prioritera och hitta förbättringspotential med hög ROI. Tillsammans med Produktägaren, som hanterar de snabbföränderliga kraven, behoven och möjligheterna som uppstår i alla agila projekt, säkerställs att teamet utvecklas och har rätt förutsättningar för att arbeta produktivt. Våra Scrum Masters har mångåriga erfarenheter av att även ta roller som agil coach till flera roller i verksamheten, där deras kunskap och erfarenheter kan bidra till en mer lättrörlig och produktiv utveckling, som balanserar kraven mellan verksamhet och IT.