Här nedan kan du läsa vad några av våra kursdeltagare tyckt om vår utbildning, upplägg och lärare.

“Reflektionerna över gruppövningarna var bra, samt den möjlighet till insikt som självtesterna gav”

“Engagerade lärare som visar på praktiska tillämpningar i verkligheten”

“Intressant att man kan lära sig så mycket på 4 dagar. En del är självklara saker men man behöver verkligen bekräftelse på att struktur och rutin ger resultat”

“Det bästa var att få en helhetsbild av ett projekts början till slut”

“Bra att varva teori med gruppövningar. Rollspelet på avslutningsdagen gav mer än jag först trodde”

“Det var speciellt givande att få träffa en erfaren projektledare och inte bara en lärare”

“Jag fick en förståelse för hur viktig etableringsfasen är och de olika stegen”

“Nu förstår jag skillnaden mellan projektmål och effektmål”

“Om än skrämmande så gav rollspelen väldigt mycket. Jag bearbetade detta även efter dagen var slut”

“Jag har kommit till insikt hur viktigt det är med att göra en ordentlig förstudie och att beställaren ofta är otydlig och inte förstår vilka resurser som krävs i form av tid och personal”

“Har haft möjlighet att applicera kunskaperna från kursen i olika arbeten”