Lena Eidensten och Anna Gustafsson, konsulter inom test och kvalitet på Frontit, har arbetat tillsammans i ett uppdrag hos Polygon. Uppdraget innebar att ansvara för acceptanstesterna i leveransen av ett nytt FSM (Field System Management) i företaget. Även kvalitetssäkring av ett nytt backoffice-system kopplat till en mobil plattform, som inom kort ska produktionsättas, ingick i uppdraget.

Lena började på Polygon i september 2014 som testledare i uppdraget med fokus på teststrategi och testplanering. Eftersom det då saknades testverktyg i företaget såg Lena till att det köptes in och gjorde den konfigurering som behövdes för att kunna jobba effektivt med krav och tester i projektet.

Anna, som började på Frontit hösten 2015, kom in senare i uppdraget hos Polygon. Testbehovet hade ökat och de befintliga resurserna räckte inte till, vilket gjorde att det skapades möjligheter för Anna. På Frontit arbetar man aktivt med teamleveranser eftersom de positiva effekterna är många både för konsulterna och kunden.

Det är framförallt kul och vi har haft sällskap av varandra. Det är också bra att vi har samma fokus, vilket är att säkra kvaliteten i projektet. Medan de anställda ofta kan vara splittrade och jobba med många andra saker kan vi fokusera på projektets leverans. Det är också roligt att lära känna varandra bättre, vilket stärker Frontit-andan. Som ny på Frontit och relativt junior i min roll har det gett mig en fantastisk start. Det är kul att känna att Frontit kan bidra med flera konsulter i ett projekt, säger Anna.

Utmaningar i vardagen

Utmaningarna i Anna och Lenas vardag som testledare varierar mycket. Det kan till exempel vara att få leverantören att faktiskt leverera kvalitet, ibland är det alltför mycket problem som orsak stopp i leveransen. En annan utmaning är att det ständigt är resurs- och tidsbrist i projektet som kan ställa till det när man arbetar för att kunna leverera så hög kvalitet som möjligt i systemen.

Självklart finns det mycket positivt med att arbeta med en sådan här typ av projekt. Det roligaste med detta uppdraget tycker Anna och Lena är att kunden är engagerad och alla jobbar väldigt fokuserat, trots brist på tid och resurser. Projektet är också företagets största och viktigaste pågående projekt. Det är ett konkret och mycket centralt system som i allra högsta grad rör hela verksamheten.

Det har varit roligt att vara med under hela resans gång tills det var dags för produktionssättning i början på maj 2016. Nu har systemet rullats ut i de första länderna och det känns spännande att de avslutande acceptanstesterna har genomförts i respektive land, säger Lena.


Läs mer om hur det är att vara en del av Frontit

 

Publicerad: 2016-08-31