Vad är det bästa med att arbeta på Frontit?


 Peter Skoog, Projektledare

Peter Skoog - sned LQJag har jobbat som projektledare inom IT på många konsultbolag i många år.
Men att komma till Frontit var lite som att komma hem. Bara erfarna kollegor och
alla med samma intresse och engagemang för projektledning och förändrings-
arbete. Jag fastnade också direkt för våra värderingar som stämmer väldigt väl
in på vad jag själv tror på och står för.

 

 

 

Kerstin Lindfors, Managementkonsult

Kerstin_018liten kopia“Det bästa med Frontit är att vi verkligen lever vår värdegrund, från ledning till
konsulterna ute hos kund. Det ger oss en tydlig riktning att lyckas bra med skratt,
kostnadsmedvetenhet, utmaningar och möjlighetstänkande. Vi visar ett prestigelöst
och ansvarsfullt agerande i alla situationer. Vi är ett personligt konsultbolag med en
stor familjekänsla med ett klimat som präglas av öppenhet och tillit.”

 

 

 Anna Gustafsson & Lena Eidensten, Testledare

Anna och Lena arbetar tillsammans i ett uppdrag hos Polygon. Läs mer om deras arbete här

AnnaLena

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer om Frontit som arbetsgivare och vem vi söker