Frontits expert inom Business Security Thomas Wärneryd håller i årets första tema “Låt GDPR vara starten för att skydda dina digitala tillgångar”. Seminariet riktar sig till dig som vill veta mer om hur man bör tänka i sitt GDPR-arbete och hur man bäst skyddar sina digitala tillgångar. Läs mer om seminariet här.