Frontits vision är att utveckla verksamheter och individer att nå sin fulla potential och som ett led i detta så tar vi även vårt sociala ansvar, detta har resulterat i två initiativ:

För varje nyrekrytering startar vi ett nytt bolag via Hand in Hand i Indien. Ett bolag som drivs av en kvinna.

För varje årsanställd på Frontit finansierar vi ett års skolgång för en afghansk flicka genom SAK, Svenska Afghanistankommittén, för närvarande 70 flickor/år.