Eva Meunier, projektledare och förändringsledare på Frontit, delar med sig av sina tankar vad professionella kan lära av ideella projekt som gång på gång lyckas skapa någonting ur nästan ingenting.