Hur kombinera man det det bästa från två världar, traditionell projektledning och agila metoder för framgång i projekt? Hur ser ledarskapet i agila projekt ut?