Vi har nu uppnått 2010 års expansionsplan. Vi är nu totalt 50 st anställda i Stockholm och Sundsvall.

 

Publicerad: 2010-12-13