Vill du att vi kommer ut och håller ett seminarium hos er?

Vi genomför varje år 3-4 inspirationsseminarium på våra orter och har under åren samlat på oss en rad olika seminarier som fortfarande är högst relevanta och ämnen som inspirerar.

Tid: Cirka 1 1/2 timma, upplägget kan anpassas efter önskemål


Exempelvis något av följande seminarium:

Hjärnan bakom teamet

Varför går inte arbetet i gruppen som det var tänkt? Hur kommer det sig att vi varken når målen eller lyckas få en

gruppdynamik som fungerar? Lite elementär kunskap om hjärnan kan hjälpa oss hitta lösningar och skapa både ansvarstagande och motiverade team. Som ledare är det viktigt att förstå individernas drivkrafter och att aktivt arbeta med gruppens teamkänsla, respekt och förståelse för varandras personligheter så väl som förmågor. Seminariet ger konkreta exempel på hur du som ledare kan förbättra hur teamet fungerar för att bli bättre på att nå målen. Talare Kerstin Lindfors och Mattias Hellsing

INTRESSEANMÄLAN


Våga vara en modern projektledare!

peter-skoogDagens projektledare behöver mer än någonsin fokusera på att leda projekt genom att motivera individer, låta dem ta eget ansvar och att växa. Detta kräver öppenhet, tillit och mod! Peter Skoog, projektledare på Frontit, berättar om sina erfarenheter att leda projekt på detta sätt och vilka utmaningar och möjligheter det skapar.Talare: Peter Skoog

INTRESSEANMÄLAN


Projektkontoret – släpp sargen, gör nytta eller dö

Projektkontor är en viktig komponent för en organisations övergång till ett mer systematiskt och lönsamt sätt att hantera sina projekt. Men att hitta vägen och styra mot tilltänkta effekter är likväl en utmaning som många organisationer ställs inför. Kan vi styra detta på ett strukturerat sätt? När bör arbetet starta? Hur ska vi mäta och vilka stationer finns längst spåret till en frisläppt potential? Under seminariet pratar vi blandAnita Åström_LQ sned annat om hur projektkontor kan bli bättre på att skapa nödvändiga förutsättningar för att hjälpa sina medarbetare att uppnå önskade effekter och förväntade nyttor och framförallt – överleva. Talare: Anita Åström

INTRESSEANMÄLAN


Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten

Lars Linderoth

Vad händer när ett projekt levererar på tid och budget, men inte fullt ut har förstått och tagit hänsyn till hur dess leverans påverkar verksamhetens dagliga arbete? Svaret är ofta att verksamheten upplever störningar, dålig kvalitet och att man får svårt att ta hem den väntade effekten av den investering man gjort i projektfasen. Seminariet ger dig inblick i hur man kan gå till väga för att analysera vilka risker man ställer verksamheten inför, och ger konkreta rekommendationer kring hur man kan styra sitt kvalitetssäkringsarbete för att på bästa sätt adressera dessa risker – redan innan de inträffar. Talare: Lars Linderoth

INTRESSEANMÄLAN

 


Svaret på frågan ”Varför?” är nyckeln till framgångsrikt förändringsarbete

Denna föreläsning handlar om hur du lyckas med framgångsrikt förändringsarbete där medarbetarna på riktigt är involverade och engagerade. Tyvärr misslyckas många förändringsinitiativ i termer av tid och kostnad men kanske ännu värre med utebliven eller minimal effekt. Ibland på bekostnad av medarbetarna som i värsta fall möter den ”berömda” väggen på grund av utbrändhet, detta i en tid när förändringstakten bara ökar och alla är överens om att utvecklingen aldrig kommer att gå så långsamt som just nu. Talare: Anneli Angeling, VD på Frontit

INTRESSEANMÄLAN

Publicerad: 2018-10-05