Digital tjänst: Innovationsdiagnos

Innovationsdiagnos – ett första steg för dig som vill ni bygga in innovation som en del av organisationens dna.  Har ni krav på er organisation att vara mer innovativa, snabbfotade och kundcentrerade? ​Har ni en tydlig vision och konkret strategi för ert innovationsarbete? Vilka utmaningar och möjligheter vill ni lösa med ert innovationsarbete? Har er organisation kanske redan … Läs mer

Digital tjänst: Utbildning i innovationsledning

Utbildning i innovationsledning​ – för er som vill bygga grundläggande förståelse och insikt kring hur man arbetar med innovation.  Har ni krav på er organisation att vara mer innovativa, snabbfotade och kundcentrerade? ​Har ni en tydlig vision och konkret strategi för ert innovationsarbete? Vilka utmaningar och möjligheter vill ni lösa med ert innovationsarbete? Har er organisation kanske redan skapat … Läs mer

Digital tjänst: Öppen utbildning i att leda på distans

Har ni på kort tid ställt om till att personal och chefer i stor utsträckning arbetar på distans? Vi erbjuder nu en öppen utbildning i att leda på distans! Omfattning: 3 tillfällen à 2 timmar per gång. Målsättning: Ge inspiration och kunskap för att utveckla det egna ledarskapet för att på ett bättre sätt kunna leda … Läs mer

Utbildning i att leda på distans!

Har ni på kort tid ställt om till att personal och chefer i stor utsträckning arbetar på distans? Vi erbjuder nu utbildning i att leda på distans! Omfattning: 3 tillfällen à 2 timmar per gång. Målsättning: Ge inspiration och kunskap för att utveckla det egna ledarskapet för att på ett bättre sätt kunna leda och stötta … Läs mer

Digital tjänst: Utbildning i förändringskommunikation

Kursen kommer ge insikt i förändringskommunikation, samt förståelse för hur och varför det skiljer sig från vanlig internkommunikation. Vi pratar om vilken roll genomarbetad, planerad kommunikation spelar för framgången i ett förändringsprojekt. Deltagarna får ökad kännedom om modeller och verktyg som kan vara till hjälp i arbetet, och chans att prova på en eller flera … Läs mer

Digital tjänst: ADKAR-mätning

Frontits certifierade och erfarna förändringskonsulter hjälper er att ta ett grepp om er egen organisations förmåga att hantera en specifik förestående eller pågående förändring. Tjänsten består av två webbinarium med tillhörande workshops för era chefer/ledare, samt en ADKAR-mätning som Frontit genomför åt er. En ADKAR-mätning ger en ögonblicksbild över hur ni, per arbetsgrupp, ligger till … Läs mer

Digital tjänst: Grunderna i förändringsledning

Vi pratar om vad förändringsledning egentligen innebär, och vem som är förändringsledare. Webbinaret och den tillhörande workshopen, sammanlagt ett pass på två timmar via Teams, ZOOM eller Skype, riktar sig till främst till ledningsgrupper på olika nivåer som vill öka sin organisations förändringsförmåga allmänt eller inför en specifik förändring. Workshopen kommer ge deltagarna energi och samsyn … Läs mer

Aktivitetsbaserat kontor

En aktivitetsbaserad arbetsplats bygger på att det är aktiviteten som styr, inte vilken avdelning du tillhör eller vilken befattning du har. Miljön främjar att du enkelt kan samverka med de personer som du just nu har aktiviteter tillsammans med. Du ska kunna vara ostörd när du behöver det eller jobba med stora skärmar eller andra … Läs mer

Digital workplace

Ny teknik förändrar arbetsplatsen, men tekniken är endast en av ingredienserna för att nå dit många organisation siktar på. En digital omställning av arbetsplatsen kräver även ett strategiskt ledarskap för att styra organisationens digitala satsningar och lotsa organisationen framåt i syfte att dra nytta av digitaliseringen. På så sätt hämta hem de önskade effekterna och … Läs mer

Kompetensutveckling och coachning

Den moderna arbetsmarknaden och er verksamhets ständiga utveckling innebär att era medarbetare löpande behöver utveckla sin kompetens. Frontit utbildar, tränar och coachar era medarbetare i projektarbete, förändringsledning, agila arbetssätt, krav- och testarbete. Vi gör det genom företagsinterna utbildningar, mentorskap eller coaching. Allt oftare hjälper vi också våra kunder att digitalisera kompetensutvecklingen genom olika lärplattformar. Våra … Läs mer

Förändringsförmåga

Förändringsarbete innebär inte bara att driva igenom en förändring som del av ett projekt. Organisationer möter idag en allt mer föränderlig värld som kräver kontinuerlig anpassning och förnyelse. För att hantera detta måste de utveckla en förmåga att hantera förändringar kontinuerligt – att ha en egen stark förändringsförmåga. Nödvändiga komponenter i förändringsledning är ett aktivt … Läs mer