Webbinarium: Framtidens konkurrenskraftiga arbetsplats!

Många företag och verksamheter står inför samma utmaningar och funderingar idag. Hur kommer det framtida kontoret se ut och vad kommer det användas till? Varför ska vi förändra något, är det inte bra som det är? I webbianriet delar flera av våra erfarna konsulter inom förändringsledning och arbetsplatstransformation med sig av sina erfarenheter kring hur … Läs mer

Förändringsledning gav Sveaskog Sveriges bästa virkesflöde

Sveaskog hade efter flera förstudieprojekt bestämt sig. Det var dags att ta kommandot över sin egen huvudprocess. Bort med informationsöar, olika arbetssätt, röriga begrepp, bristande systemstöd m.m. som alla gav alldeles för hög andel oplanerat arbete, svansstyrning, tryckande flöde, stress och intern friktion. Men stora kliv kräver stora grepp. Hur skulle de denna gång lyckas … Läs mer

Webbinarium: Agil revolution startar i toppen

Vad är det som krävs för att få till en omställning av kultur, ledarskap, strategi och budgetprocesser som ger en sammanhängande agil organisation med förutsättningar att förnya sig och överleva? Vi sände vårt populära seminarium om den agila omställningen i ett digitalt format. För att lyckats vara långsiktigt konkurrenskraftiga fokuserar många organisationer på snabbare leveranser, … Läs mer

Intresseanmälan: Rundabordssamtal om styrning, kultur och ledarskap i agila organisationer

Senaste året har vi genomfört tre seminarier och webbinarier på temat agila organisationer: Agil revolution startar i toppen, Det Agila Företaget samt nyligen Business Agility – bli snabbrörlig med SAFe® Genom dialoger efter seminarierna, träffar i våra projektkontorsnätverk samt våra uppdrag och utbildningar inom det agila området har vi identifierat två gemensamma utmaning hos organisationer … Läs mer

Webbinarium: Leda och organisera innovation

Har ni krav på er organisation att vara mer innovativa, snabbfotade och kundcentrerade? Har er organisation kanske redan skapat en innovationsverkstad med syftet att systematiskt jobba fram de bästa idéerna? Upplever ni trots detta att innovationerna uteblir, att förståelsen och förutsättningarna i den övriga organisationen är ett hinder för att nå ut med nyttan av idéerna? … Läs mer

Webbinarium: Business Agility – bli snabbrörlig med SAFe® 

Här kan du ta del av presentationsmaterialet från vårt webbinarium Business Agility-bli snabbrörlig med SAFe®. Det senaste halvåret har på alla tänkbara sätt visat att organisationers förmåga till anpassning är avgörande för överlevnad vid förändrade förutsättningar.   Användningen av olika agila arbetssätt har accelererat för att göra verksamheter snabba, anpassningsbara och leverera högre kund- och … Läs mer

Webbinarium: Att leda på distans

Har ni på kort tid ställt om till att personal och chefer i stor utsträckning arbetar på distans? Den sjunde oktober sände vi vårt webbinarium om att leda på distans. Vi delade inspiration och kunskap om hur du utvecklar det egna ledarskapet för att på ett bättre sätt kunna leda och stötta medarbetarna digitalt. Under … Läs mer

Webbinarium: Från detaljstyrning till ökat engagemang med tillitsbaserad projektledning

Den 2/9 sände vi höstens första webbinarium- Från detaljstyrning till ökat engagemang med tillitsbaserad projektledning. Förändringstakten och teknikutvecklingen går snabbare än någonsin. Därför kräver projektledning idag mer flexibla arbetssätt och fokus på samordning och koordinering. Dagens projekt behöver vara öppna, lyhörda och lättrörliga och ledare behöver därför mer fokusera på att leda arbetet genom att … Läs mer

Webbinarium: Återstarten – vägen till det nya normala

Funderar du på vad din organisation behöver göra för att komma stärkta ur Corona-krisen och hitta ett nytt normalläge? 17/6 sände vi vårt femte webbinarium i serien Framgångsrik Förändring. Denna gång fick vi lyssna på Erika Granberg och Peter Bäversten som talade om vikten av att återta fokus på strategiarbete trots att vi är mitt … Läs mer

Webbinarium: Kulturtransformation – skapa den arbetsplats ni vill vara

Har ni den kulturen ni önskar och vill ha? Den 27/5 höll vi vårt fjärde webbinarium i serien Framgångsrik Förändring. Denna gång fick vi höra på Kerstin Lindfors och Berit Nyqvist som talade om Kulturtransformation.  En oönskad kultur leder till bristande dialog och samverkan, låg motivation hos medarbetarna och avsaknad av tillit och förtroende. När vi … Läs mer

Webinar- Effektiv kommunikation i förändring

Den 6/5 lyssnade vi till Anna Graf och Erica Jonsson som talade om hur man kommunicerar effektivt i förändring.  Fungerande kommunikation är en av de mest centrala delarna av ett framgångsrikt förändringsprojekt. För att kommunikationen ska vara effektiv och bidra till att få alla deltagare att gå åt samma håll bör den vara medveten och planerad. … Läs mer

Webinar – Erfarenheter av ADKAR i praktiken

Den 22 april lyssnade vi till Eva Meunier och Åsa Suomalainen som delade med sig av sina erfarenheter från ADKAR®-modellen och Prosci’s metodik. Här kan du se en inspelning och ta del av presentationsmaterialet. Om webinariet: Ofta upplever vi att det är kaos omkring oss när vi är mitt i en förändring. Då kan det … Läs mer