ICA Affärsservice – Från förändringstrött till effektiv organisation

ICA Affärsservice påbörjade sin förändringsresa för några år sedan och deras arbete har genererat fantastiska resultat för verksamheten, både hårda och mjuka. Resan började med en förändringstrött organisation, med vanan att förändringsarbetet stannade av och dog ut och inte gav de resultat man hade hoppats på. Dessutom hade de precis genomfört ett tufft systembyte. I … Läs mer

Grupputveckling på Siemens

Siemens produktionsenhet i Finspång ville ha hjälp att inspirera, utveckla och stärka sina medarbetare inför de utmaningar man ser i en omvärld där kunder ställer allt högre krav på korta leveranstider och flexibilitet. Genom att synliggöra individers olikheter och förstå hur de föredrar att kommunicera, ta beslut och interagera socialt, ville man ge medarbetarna förutsättningar att … Läs mer

Sveriges första molnbaserade intranät i offentlig sjukvård

Landstinget Västmanland “Vi bytte inte ett intranät med ett nytt utan ersatte ett gammalt intranät mot en helt ny digital arbetsplats. Vi gick från en informationskanal till en digital arbetsplats med personaliserad information och arbetsstödsfunktioner med möjligheter till samarbete inom och utom organisationen. Tillgänglig när som helst var som helst“, säger Peter Skoog Projektledare Frontit. … Läs mer

Engagerad personal skapade bestående förändring hos Läkemedelsverket

De senaste 10 åren har Läkemedelsverket sett sitt uppdrag växa dramatiskt och sin personalstyrka fördubblas. Med Frontits hjälp har man nu verktygen som krävs för att genomföra bestående förändringar för att möta framtidens utmaningar. – För 10 år sedan var vi en organisation på 300 – 400 personer och idag är vi 750 personer. Vi … Läs mer

Stockholms kommun fick arbetsgrupper att fungera bättre

Medarbetarenkäten på en enhet i en Stockholms kommun visade nedåtgående resultat. Främst saknade medarbetarna tydlighet i roller och samspel mellan sig. Detta ledde till missförstånd och en del konflikter. Samma enkät visade låga resultat även i upplevd effektivitet och kommunikation med beställare. Så här beskrev chefen situationen inför arbetet: Mina medarbetare kör ibland fast i situationer … Läs mer

Scania – internt socialt nätverk för kunskapsdelning

2012 startade Scania projektet “Agora” som innebär att ta fram ett koncept för ett internt socialt nätverk för kunskapsdelning och samarbete mellan Scaniagruppens diverse olika bolag runtom i världen. Aras Kazemi, konsult på Frontit, som har många års erfarenhet av IT-projekt med fokus på webb, portaler och sociala samarbetsverktyg, fick uppdraget  som projektledare och verksamhetsanalytiker för … Läs mer

Programledning för utveckling av e-tjänster

Ett statligt verk i Sundsvall inledde 2012 ett förändringsprogram för utveckling av e-tjänster, riktad mot både privatpersoner och arbetsgivare. Målet är att skapa kundnytta och effektivitet, hela vägen från kundkontakt till utbetalning. Programmet löper till 2016, beställare är generaldirektören. Frontit är med och stöttar programledningen. Den första fasen innebär att analysera verksamhetens krav och kundernas behov, samt … Läs mer