Företagskultur och värderingar

Av de tre perspektiven som Frontit valt att beskriva sitt arbete kring hållbar utveckling på är det interna perspektivet grundläggande för hur vi ser på hållbarhet hos oss själva, våra kunder och i vår omvärld.  

Våra värderingar kanaliseras genom våra värdeord skratt, kostnadsmedvetenhet, utmaning, möjligt, prestigelös och ansvar som också är utgångspunkt för vad vi anser vara hållbart i vårt arbete och utveckling. Vi vill vara stolta över att arbeta på ett företag som är värderingsstyrt och där vi tycker det är viktigt hur tar ansvar för oss själva och vår omgivning. Vi vill ha en attraktiv arbetsplats där vi tar tillvara på hälsa, välbefinnande, självförverkligande, meningsfullhet och motivation.  

Organisation och struktur

Organisation består av representanter som arbetar med att driva hållbarhetsfrågor på lokal nivå. Det finns även representanter som arbetar på central nivå med att följa upp och koordinera arbetet gemensamt för alla bolagen. Vår styrgrupp fattar beslut kring inriktning och prioriteringar.  

Hållbar konsult

Vi valt att lägga fokus på vad vi kalla “Hållbar konsult” där vi främjar hälsa och välbefinnande hos våra konsulter med olika initiativ för att bidra till hållbar utveckling internt på Frontit inom hälsa och miljö:

 • Hållbar konsult 
 • Hälsofrukostar 
 • Hållbar arbetsmiljö 
 • Hållbar arbetsbelastning 
 • Årlig hälsokontroll 
 • Mindfullness/Yoga/Sport-evenemang 
 • Hållbar konsumtion 
 • Inköpschecklista 
 • Återvinning 
 • Anpassa kontor för återvinning 
 • Inför rutiner internt 
 • Hållbara event och seminarier 
 • Närproducerad och ekologisk catering 
 • Förnybara förpackningar 
 • Ansvarsfull livscykel – teknik 
 • Hantering av begagnade datorer och mobiltelefoner