Så lyckas du få verksamhetsnytta med Office 365

Microsoft Office 365 har under de senaste åren blivit mer och mer populärt och många organisationen har eller håller på att införa det. Många misslyckas med sitt införande eller upplever olika utmaningar. Vad beror det på och hur ska man göra för att lyckas? Den 16 mars genomförde Frontit en föreläsning om Office 365 på … Läs mer

Webinar – Smartare Förändringsarbete!

Tack till alla deltagare som var med oss på webinariet Smartare Förändringsarbete, den första delen i vår serie Framgångsrik Förändring. Här finns presentationen från webinariet och en inspelning kommer inom kort. Snart öppnar anmälan till nästa webinar. Den 22 april kl 08.30-9.15 gör vi en djupdykning i ADKAR. Är du inte med i våra kontaktlistor men vill … Läs mer

ICA Affärsservice – Från förändringstrött till effektiv organisation

ICA Affärsservice påbörjade sin förändringsresa för några år sedan och deras arbete har genererat fantastiska resultat för verksamheten, både hårda och mjuka. Resan började med en förändringstrött organisation, med vanan att förändringsarbetet stannade av och dog ut och inte gav de resultat man hade hoppats på. Dessutom hade de precis genomfört ett tufft systembyte. I … Läs mer

Den bästa strategin är den som genomförs. Tyvärr är det rätt sällsynt.

Världens bästa strategi är inte mycket värd om den inte implementeras. Och det finns många ställen där den kan fastna. Hela 70-80 procent av alla strategier genomförs inte fullt ut, trots att en genomarbetad och implementerad strategi ger en stor konkurrensfördel. ”De flesta företag jobbar med en fastslagen strategi. I många fall leder strategiarbetet till … Läs mer

En bild säger ofta mer än tusen strategisidor

Strategier är svåra att implementera och det finns många fallgropar på vägen. Ofta är strategidokumentet inte tillräckligt tydligt och därför svårt att ta till sig, vilket också leder till att det blir besvärligt att se vad som bör prioriteras. Frontit arbetar tillsammans med gruvbolaget Boliden med att tydliggöra och prioritera strategier. Under våren 2018 fick … Läs mer

Varför lyckas vi inte genomföra strategin?

Idag misslyckas sju av tio strategier. Det är inte så konstigt när statistiken visar att 95% av medarbetarna inte förstår hur de ska kunna leverera mot strategin i vardagen. Vad är det då som gör att vi ständigt skapar strategidokument men oftast missar att visualisera hur alla delar hänger ihop? Varför glömmer vi alltför ofta … Läs mer

Föreläsningen ”Hjärnan bakom teamet” inspirerar på Folksams Frukostklubb

I januari i år fick Kerstin Lindfors och Mattias Hellsing från Frontit möjligheten att vara talare på Folksams Frukostklubb med inspirationsföreläsningen ”Hjärnan bakom teamet”. En föreläsning som handlar om att leda förändringsarbete och hjälpa individer att fungera bättre i grupp. Vi bestämde oss för att träffa Dag Tyllered på Folksam över en lunch för att … Läs mer

När får vi en fungerande artificiell intelligens?

Millennieskiftet hade hunnit passera den där våren, när solen sken fantastiskt vackert. Jag var på Gotland, satt ute på en parkbänk med glass i handen och framför mig hade jag en Nokia 9110i Communicator och svarade flitigt på mejl. Arbetskamraterna var som vanligt på kontoret i Stockholm, men jag var i paradiset. Det var en … Läs mer

Workshop Design Thinking – ett sätt att innovera!

Spännande workshop om hur man arbetar med Design Thinking för att skapa innovativa lösningar som skapar nytta för våra kunder. Workshopen är interaktiv, där teoretiska inslag varvas med praktiska övningar. Anette Lovas kommer gå igenom designprocessen, metoder och verktyg för hur man involverar användare under hela designprocessen på ett målstyrt sätt, hur man arbetar tillsammans … Läs mer

Lite kunskap om hjärnan kan få arbetsgrupper att samverka bättre

Varför går inte arbetet i gruppen som det var tänkt? Hur kommer det sig att vi varken når målen eller lyckas få en gruppdynamik som fungerar? Lite elementär kunskap om hjärnan kan hjälpa oss hitta lösningar och skapa både ansvarstagande och motiverade team.  När vi är i ett sammanhang där vi ska fungera ihop med … Läs mer

Hjärnan bakom teamet

Varför går inte arbetet i gruppen som det var tänkt? Hur kommer det sig att vi varken når målen eller lyckas få en gruppdynamik som fungerar? Lite elementär kunskap om hjärnan kan hjälpa oss hitta lösningar och skapa både ansvarstagande och motiverade team.  Som ledare är det viktigt att förstå individernas drivkrafter och att aktivt … Läs mer

Möteshysterin tar kål på oss och affären

Ulrika Park och Anette Lovas, konsulter hos oss på Frontit, skriver i sin artikel om möteshysterien som tar kål på både medarbetare och affären.             Samtal hört i slutet på juli: “Jag är tillbaka på jobbet nu, det är så skönt nu när alla är på semester. Jag får en massa … Läs mer

Workshop – Digital transformation

Alla pratar om digital transformation, men vad menas med det egentligen? Varför ska just din organisation och företag göra transformationen eller förändringen? Vad är det som egentligen måste förändras? Hur påverkar det din organisation och vart börjar man? Anette Lovas och André Hansson berättade om hur den digitala transformationen påverkar produkt – och tjänsteutvecklingen, interna … Läs mer

Ta vara på den innovativa kraften hos dina medarbetare!

Ett innovativt företagsklimat är en ledarskaps- och kulturfråga, menar Margareta Brauns som är Affärsområdesansvarig på Frontit.  Alla ledare behöver ”mönstra på” och “walk the talk” för att starta arbetet med att skapa ett innovativt arbetsklimat. Hur lyckas man med det då? Här bjuder hon på några viktiga spaningar över vad du behöver ha på plats för … Läs mer

Varför, vad och hur? Svaren på dessa frågor har aldrig varit viktigare

Vår vd Anneli Angeling skriver i sin artikel om vikten av att driva framgångsrikt förändringsarbete där medarbetarna på riktigt är involverade och engagerade. Allt för många verksamheter misslyckas med sina förändringsprojekt och ofta på bekostnad av medarbetare som drabbas av utbrändhet, detta i en tid när förändringstakten bara ökar. På Frontit, där jag arbetar, möter … Läs mer

Engagerade medarbetare – nyckeln till hållbar förändring

För att driva igenom en förändring med lyckat resultat i en organisation krävs det engagerade och motiverade medarbetare. Men hur lyckas du göra det? Detta seminarium handlar om hur man lyckas med framgångsrikt förändringsarbete. Tillsammans med Katarina Hillman och Gisela Stockhaus från ICA Affärsservice delar vi med oss av exempel från verkligheten och berättar om hur de har lyckats uppnå både hårda och mjuka resultat … Läs mer

Hur digitalt mogen är er verksamhet?

Under våren publicerades CIO Swedens lägesrapport där 244 svenska IT-beslutsfattare svarat på frågor om vad som ligger högst på deras agenda under 2017. En intressant slutsats i rapporten är att digitaliseringen är fortfarande den största trenden och samtidigt den största utmaningen. 59% av de tillfrågade saknar en strategi för digitalisering. Men var befinner sig företagen på sin … Läs mer

Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här!

Innovation, anpassning och ständig utveckling är ett måste i dagens verksamheter. Hur ska det lyckas om de flesta medarbetare man frågar inte är engagerade i sitt arbete? Forskning visar nämligen att endast 16% av Sveriges samlade arbetskraft är genuint engagerade i sitt arbete. Hur skapar man den motivation som krävs för att leva upp till … Läs mer

Hur förändringsleder du verksamheten på den agila förändringsresan?

Det agila arbetssättet handlar inte bara om IT, förändringen som det för med sig skapar ringar på vattnet och påverkar hela verksamheten. För att verkligen nå önskade effekter måste vi bjuda in verksamheten i dialogen och tänka på nya sätt när vi jobbar med förändringsledning. Men hur får man verksamheten mottaglig för arbetssättet och hur … Läs mer

Förändringsledning i en agil omvärld

Den digitala utvecklingen och den föränderliga omvärlden ställer nya krav för att lyckas med förändringar. Under detta seminarium berättar vi om vilka enkla och konkreta verktyg som kan ge bättre flyt i ert förändringsarbete och hur man kan kombinera agila arbetssätt med förändringsledning. Oavsett om förändringen innebär en ny process, en ny projektmodell eller ett nytt … Läs mer

Så ökar du din organisations förändringsförmåga – 5 enkla tips

När samhället och tekniken förändras, i en allt snabbare takt, är det inte bara våra arbetssätt och verktyg som blir förlegade utan även vårt sätt att hantera förändringar. Här delar vi med oss  av 5 tips på hur man bygger bestående förändringsförmåga i hela sin organisation. Att hantera den ökande förändringstakten i världen är en av de … Läs mer

Hälsokontroll av IT-styrning

Vill du få koll på hur er IT-styrning egentligen mår? Med en hälsokontroll får ni ett helhetsperspektiv på er IT-styrning med en kort koncis och översiktlig analys. Syftet är att sätta fingret på er eventuella svaga punkt och hjälper er att förbättra er IT-styrning i framtiden. Hälsokontrollen är baserad på en internationell standard, ISO 38500, … Läs mer

Skapa förändringsförmåga i hela din organisation

Vi står inför enorma utmaningar med den ständigt ökande förändringstakten, förändringsmättnad, stress och allt fler sjukskrivningar. Hur ska vi lyckas med vårt förändringsarbete i allt detta?  Vi vet att människor behöver arbeta på ett nytt sätt för att förändringar ska uppstå. Därför krävs det att vi kan leda i förändring på ett effektivt sätt. Eftersom … Läs mer

Video: Verksamhetsutveckling med agila metoder

Anders Fresk, konsult på Frontit, berättar hur du kan dra nytta av de agila arbetssätten i dina verksamhetsutvecklingsprojekt. Ett sätt är att ständigt arbeta med prioriteringar för att få ut det viktigast först och började dra nytta av det projektet faktiskt levererar. Se filmen för att ta del av fler metoder. Videoklipp Publicerad: 2015-09-09  

Agil verksamhetsutveckling

För att en organisation ska leva väl över tid krävs ständiga anpassningar till omgivningen och effektiva arbetssätt. Vi hjälper organisationer att lyckas med dessa anpassningar och sättet vi använder för att komma dit bygger på organisationens situation och bästa väg framåt. Ju mer flexibilitet desto bättre passar agila metoder och tankesätt. Verksamhetsutveckling med agila metoder Anders … Läs mer

5 tips för att lyckas införa agila arbetssätt i dina verksamhets­utvecklings­projekt

Agila arbetssätt används inte längre enbart i it-utvecklingsprojekt. Anders Fresk ger sina fem bästa tips för hur du introducerar det agila arbetssättet även i dina verksamhetsutvecklingsprojekt för att nå snabbare och effektivare resultat. Den agila filosofin sprider sig. Genom att fokusera på nyttan och på att göra det viktigaste först har arbetssättet visat sig kunna … Läs mer

Videoreportage från vårt senaste seminarium

Vårens seminarium med temat nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder har väckt stort intresse och idag körs seminariet i Malmö. Eftersom det blev ett fullsatt tillfälle i Stockholm den 7 maj har vi satt in ett ytterligare tillfälle den 28 maj. Så för dig som vill gå, finns det nu en ny chans! Läs mer här Se videoreportaget … Läs mer

Så blir din verksamhet effektivare med agila metoder

Genom att arbeta agilt har utvecklingsprojekt inom IT nått effektivare, tydligare och snabbare resultat. På Frontit vill man ta det agila receptet och dra nytta av det inom verksamhetsutveckling. – Vi vill styra mot nyttan och identifiera hur man uppnår den, oavsett om det gäller att sälja mer, genomföra effektivare projekt eller sänka kostnader, säger … Läs mer

Det individuella ledarskapet

I vissa fall initierar man förändringen som ledare och i andra fall får man ett uppdrag att implementera en förändring. Oavsett ställer förändringar speciella krav på ledarskapet. Forskning har visat att 70% av alla förändringar kommer inte i mål och i många fall beror det på för stort fokus på teknik och för lite på … Läs mer

Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder

Genom att arbeta agilt har it-utvecklingsprojekt nått snabbare, bättre och mer kostnadseffektiva resultat. Varför används inte det agila arbetssättet i samtliga förändringsprojekt i verksamheten? Vad kan man lära av det agila och använda som grund i sin verksamhetsutveckling? Ett vanligt problem är sättet hur företag arbetar med projekt. Ofta sätter man upp projektets förutsättningar och … Läs mer

Ständiga förbättringar – VU-modellen

Vad sägs om att i år blir det året som du lyckas med ditt strategiska arbete fullt ut? Forskning visar nämligen att många misslyckas med just förankringsarbetet i sin linjeverksamhet. För att lyckas med detta tror vi på ett strukturerat sätt att arbeta med implementeringen av sina strategier. Ett sätt att arbeta med detta är … Läs mer

Om COBIT, PM3, eller ITIL är svaret – vad är då egentligen frågan?

Detta seminarium ger en introduktion till några olika modeller och ramverk för IT-styrning och IT-ledning. Hur passar de ihop med varandra? Vilken pusselbit bidrar de var och en med? När är de lämpliga att användas? Om COBIT, PM3, ITIL eller något annat är svaret – vad är då egentligen frågan? “Management” handlar om hur man navigerar … Läs mer

Lyckas med ditt systeminförande!

I dagens organisationer går IT och verksamhet hand i hand. Att ha bra systemstöd för sin verksamhet leder till att organisationen arbetar effektivare och systeminförande är därför vardag för många organisationer. Under seminariet fokuserar vi på följande frågeställningar: Vikten av att säkerställa att nyttan med systemet uppfylls genom att inledningsvis svara på frågorna varför, vilka … Läs mer

Vad styr din verksamhet? Från strategi till effekt!

Från strategi till effekt! All forskning visar att företag och organisationer inte klarar av att implementera sin strategi i tillräckligt stor utsträckning. Välkommen att lyssna till Frontits VD Anneli Angeling som berättar om VU-modellen (Verksamhetsutveckling) – en modell som kombinerar struktur och systematik med energi och kreativitet. Arbetssättet involverar hela företaget i utvecklingen att öka effektiviteten … Läs mer

Verksamhetsutveckling – från strategi till effekt

All forskning visar att företag och organisationer inte klarar av att implementera sin strategi i tillräckligt stor utsträckning. Frontits VD Anneli Angeling berättade under detta seminarium om VU-modellen (VU=Verksamhetsutveckling) – en modell som kombinerar struktur och systematik med energi och kreativitet. Arbetssättet involverar hela företaget i utvecklingen att öka effektiviteten och skapar resultat på både kort … Läs mer

Framgångsrik förändring kräver människor som vill!

Vi är övertygade om att det finns oerhört mycket mer potential i de projekt som drivs av svenska företag. Att utveckla en organisation handlar inte främst om att ändra processer, införa IT-stöd eller andra strukturförändringar. Det handlar om människor som måste agera annorlunda. Och för att agera annorlunda måste man tänka annorlunda, det är också … Läs mer

Programledning för utveckling av e-tjänster

Ett statligt verk i Sundsvall inledde 2012 ett förändringsprogram för utveckling av e-tjänster, riktad mot både privatpersoner och arbetsgivare. Målet är att skapa kundnytta och effektivitet, hela vägen från kundkontakt till utbetalning. Programmet löper till 2016, beställare är generaldirektören. Frontit är med och stöttar programledningen. Den första fasen innebär att analysera verksamhetens krav och kundernas behov, samt … Läs mer