Gapet som gör det omöjligt för projektkontoren att lyckas

PMO-chefer står inför ett omöjligt uppdrag. När projektens konkreta mål är frånkopplade från organisationens övergripande strategi uppstår ett gap som gör det svårt för projektkontoren att leverera resultat som möter organisationens övergripande vision. Utan fokus på organisationens strategi och utan mandat att påverka är PMO-cheferna dömda att misslyckas med sitt uppdrag. I en ständigt föränderlig … Läs mer

Projektkontoret i en föränderlig omvärld

Hur kan ett projektkontor (PMO) bli en viktig partner för ledningen för att möta omvärldens förändringstryck med krav på innovation och transformation? En stor drivkraft till förändringstrycket är digitaliseringen som anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Organisationer utmanas att vara relevanta för såväl sina kunder som medarbetare. Det gäller att … Läs mer

Möteshysterin tar kål på oss och affären

Ulrika Park och Anette Lovas, konsulter hos oss på Frontit, skriver i sin artikel om möteshysterien som tar kål på både medarbetare och affären.             Samtal hört i slutet på juli: “Jag är tillbaka på jobbet nu, det är så skönt nu när alla är på semester. Jag får en massa … Läs mer

Mycket motivation, lite resurser och stora resultat

Eva Meunier arbetar som projektledare och förändringsledare på Frontit och är engagerad i en rad olika ideella projekt inom kultur, musik och ungdomsverksamhet. Här delar hon med sig av sina tankar vad professionella projekt har att lära av ideella projekt som gång på gång lyckas skapa någonting ur nästan ingenting alls. Jag såg musikalen Annie i Ydre kulturcentrums uppsättning i … Läs mer

Har du råd att inte vara redo när nya Dataskyddsförordningen träder i kraft?

Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har skapat nya utmaningar vad gäller skyddet av personuppgifter. Den 25 maj 2018 träder därför EU:s nya regler kring dataskydd i kraft och ersätter den mer än tjugo år gamla bestämmelsen, Personuppgiftslagen (PUL). Den nya förordningen berör alla företag och branscher och omfattar framförallt ett stärkt skydd för den registrerade och utökat ansvar för … Läs mer

Det blir aldrig som vi har planerat och just därför är planen allt

I en värld av ständig och snabb förändring måste projektledare planera för det oförutsägbara. Frontits Peter Skoog förklarar hur modern projektledning hjälper dig fokusera på syftet och inte gå vilse i detaljerna. Under sina 25 år som projektledare har Peter Skoog kunnat följa hur kraven på en modern projektledare förändrats. Det han beskriver är en … Läs mer

Våga vara en modern projektledare!

Projekt som arbetsform har funnits sedan man byggde pyramiderna, men hur vi leder dem har förändrats över tid. Även det vi kallar modern projektledning har utvecklats över flera årtionden. Detta seminarium handlar om att våga vara en modern projektledare med dagens förändringstakt och teknikutveckling. Vilka möjligheter och utmaningar skapar det? Vad ställer det för krav på … Läs mer

Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här!

Innovation, anpassning och ständig utveckling är ett måste i dagens verksamheter. Hur ska det lyckas om de flesta medarbetare man frågar inte är engagerade i sitt arbete? Forskning visar nämligen att endast 16% av Sveriges samlade arbetskraft är genuint engagerade i sitt arbete. Hur skapar man den motivation som krävs för att leva upp till … Läs mer

5 tips för hur du lyckas med Motivation 3.0

Här presenterar vi  konkreta råd om hur du som projektledare motiverar människor att nå sin fulla potential i projektet. Idén med ”Motivation 3.0” är att skapa självständiga ansvarstagande individer som är engagerade i sitt arbete och har en känsla av ett högre syfte med resultatet av sina ansträngningar. Människor är alltid motiverade. Frågan är inte om, utan … Läs mer

Sveriges första molnbaserade intranät i offentlig sjukvård

Landstinget Västmanland “Vi bytte inte ett intranät med ett nytt utan ersatte ett gammalt intranät mot en helt ny digital arbetsplats. Vi gick från en informationskanal till en digital arbetsplats med personaliserad information och arbetsstödsfunktioner med möjligheter till samarbete inom och utom organisationen. Tillgänglig när som helst var som helst“, säger Peter Skoog Projektledare Frontit. … Läs mer

Projektmognadsanalys

Vi upplever ibland att våra kunder inte har kontroll över eller insikt i hur effektiv deras projektverksamhet är. De kan ha en känsla av att de inte driver projekt så effektivt som de skulle kunna göra. Det kan handla om att de inte arbetar enhetligt i organisationen, inte har en tydlig beslutsprocess, saknar kostnadskontroll, har … Läs mer

Nyttorealisering – sätt effekten i fokus 

Vi ser ständigt ökade krav på att ha kunskap, processer och verktyg för att säkerställa att projekt levererar förväntade effekter. Många av oss arbetar i projektmiljöer där vi är osäkra på i vilken grad ett projekt verkligen skapar nytta och det kan vara svårt att veta om och vilka effekter det bidragit till. Genom att systematiskt … Läs mer

Agil guru höll föredrag om agila metoder hos Frontit

Tomas Gustavsson, en av de ledande förespråkarna för agila metoder, besökte Frontits kompetensnätverk inom projektledning på vårt kontor i Stockholm tidigare i veckan. Tomas höll föredraget ”Vad är viktigt för att få agila metoder att fungera? Vad säger forskningen?” och är bland annat författare till storsäljaren ”Agil projektledning” samt årets projektbok 2008 ”Agile : konsten att slutföra … Läs mer

5 tips för att lyckas införa agila arbetssätt i dina verksamhets­utvecklings­projekt

Agila arbetssätt används inte längre enbart i it-utvecklingsprojekt. Anders Fresk ger sina fem bästa tips för hur du introducerar det agila arbetssättet även i dina verksamhetsutvecklingsprojekt för att nå snabbare och effektivare resultat. Den agila filosofin sprider sig. Genom att fokusera på nyttan och på att göra det viktigaste först har arbetssättet visat sig kunna … Läs mer

Så blir din verksamhet effektivare med agila metoder

Genom att arbeta agilt har utvecklingsprojekt inom IT nått effektivare, tydligare och snabbare resultat. På Frontit vill man ta det agila receptet och dra nytta av det inom verksamhetsutveckling. – Vi vill styra mot nyttan och identifiera hur man uppnår den, oavsett om det gäller att sälja mer, genomföra effektivare projekt eller sänka kostnader, säger … Läs mer

Torben Grut talare på “Passion for projects”

Torben Grut, Projektledare på Frontit, är en av årets talare på den femte upplagan av ”Passion for projects” i Göteborg den 9-10 mars 2015. Föredraget ”Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här” kommer att presentera konkreta råd om hur du som projektledare motiverar människor att nå sin fulla potential i projektet. Vad … Läs mer

Projektmodell

För att genomföra flera projekt på ett effektivt sätt inom en organisation så krävs att vissa verktyg/metodik finns på plats. När man förpackar dessa verktyg för att kunna återanvändas i många projekt kallas det för en Projektmodell, dvs. en modell för hur man skall bedriva projekt i en viss verksamhet. En projektmodell innehåller vanligtvis ett … Läs mer

Projektstart

Vi erbjuder dig stöd vid projektstart att exempelvis planera och facilitera projektplanen, stödja projektet för att öka chansen till ett lyckosamt projekt. I projektstarten tar man fram projektmål, skapar detaljerad tidplan, budget och resursbehov, gör riskanalys, organiserar, strukturerar, mm. Genom att genomföra dessa moment på ett metodmässigt korrekt sätt – anpassat efter projektets behov – … Läs mer

Projektgranskning

När man genomför ett projekt är det lätt att bli hemmablind och se den verklighet man önskar snarare än den som råder. Vid faspassage och andra beslutspunkter redogör projektledaren för projektbeställaren om läget i projektet och sedan skall beställaren fatta beslut om fortsättningen. Problemet är ofta att både projektledare och beställare starkt önskar att projektet … Läs mer

Projektkontor – navet i er projektverksamhet

Utmaningen i många projektmiljöer är att lyckas bedriva ”rätt projekt, på rätt sätt med rätt resurser”. Ett steg i rätt riktning är att etablera ett projektkontor som en del av den egna organisationen för att utveckla projektverksamheten och få ökad kontroll och bättre styrning. Dessutom för att: Skapa en tydlighet i hur projekt drivs, skapa … Läs mer

Projektkontoret – släpp sargen, gör nytta eller dö!

När projektkontor startar brukar projektmål och effektmål definieras. Man låter projektledare ta ansvar för att driva mot projektmålet. Beställaren får ansvaret för effektmålet, ofta etableras ett projektkontor genom att driva ett förändringsarbete. Men ofta glömmer vi bort en av de största framgångsfaktorerna; att se till att det finns en framtid efter det att vi etablerats! … Läs mer

Förbättra projektförmågan med mini-förstudier

En organisations projektförmåga bestämmer hur mycket värde man kan skapa genom att driva utvecklingen i projektform. Bättre projektförmåga leder till mer värdeskapande och dessutom förbättrar den basen för projekt t ex anpassa en projektmodell, utbildningar i projektledning och styrgruppsarbete. Den stödjer även förändringar med t ex projektledare, coacher och utvecklingsstöd och skapar förutsättningar för bra projekt … Läs mer

Lyckas med ditt systeminförande!

I dagens organisationer går IT och verksamhet hand i hand. Att ha bra systemstöd för sin verksamhet leder till att organisationen arbetar effektivare och systeminförande är därför vardag för många organisationer. Under seminariet fokuserar vi på följande frågeställningar: Vikten av att säkerställa att nyttan med systemet uppfylls genom att inledningsvis svara på frågorna varför, vilka … Läs mer

Portföljstyrning – ta kontroll över helheten

Många av oss är verksamma i projektmiljöer där försenade projekt, stress, splittring, mångsyssleri och dålig överblick hör till vardagen. Ofta saknas ett verkligt fokus på nytta. Frågan är om det måste vara så, eller om vi kan göra något åt saken? Projektportföljstyrning handlar i första hand om att säkerställa att organisationens investeringar i projekt görs … Läs mer

Digitaliserad Visuell Planering – reflektioner från en Hands-On labb

Idag använder många team Puls- och Kanbantavlor eller Scrumtavlor, med postit-lappar och magneter, som verktyg för visuell planering. Visuell planering har inneburit ett stort steg framåt för kollaborativa arbetssätt i projekt och en av grundidéerna är att all planering skall vara visuellt tillgänglig för teammedlemmarna. Det här fungerar utmärkt om alla berörda jobbar fysiskt tillsammans, … Läs mer

Användningsmålen en viktig förutsättning för effekthantering

När vi startar projekt brukar det definieras i termer av projektmål och effektmål. Vi låter projektledare ta ansvar för att driva mot projektmålet. Beställaren får ansvaret för effektmål, ofta genom att driva ett förändringsarbete, ibland som ett införandeprojekt och ibland i linjen. Men ofta glömmer vi bort en av de största framgångsfaktorerna; att anpassa projektets … Läs mer

Skapa mer nytta med dina projekt

”Det är hög tid att gå ifrån det traditionella arbetssättet” skriver Anders Fresk, konsult på Frontit inom projekt- och förändringsledning samt agil coach. I den här artikeln – publicerad i tidningen ”Chefer & Ledare i vården”, beskriver Anders behovet av ett arbetssätt där vi under arbetets gång kan ta vara på de erfarenheter och lärdomar … Läs mer

Så lyckas du med införandet av agila metoder

Agila metoder har de senaste åren vunnit allt fler anhängare inom systemutvecklingsområdet. Många organisationer har infört detta arbetssätt i sina verksamheter och har kommit olika långt med införandet och förändrat arbetssätt. Detta seminarium handlar om själva införande av agila metoder, vad får man ut av det, hur gör man och vilka hinder kan man stöta … Läs mer

Ta risker! Men bara kalkylerade sådana

Vägen till framgång kan ibland ligga väldigt nära den som leder till misslyckande. Skillnaden är ofta kunskap om de risker man exponeras för och förmågan att hantera dessa. Det finns beprövade metoder för att kalkylera riskernas påverkan, vilket möjliggör avgörande beslut baserade på korrekta underlag. Ta risker, men bara kalkylerade sådana! Den snabba samhällsutveckling och … Läs mer

Projektmognadsmodell – en väg till effektivisering av projektverksamheten

En projektmognadsmodell kan vara ett bra stöd i arbetet med att förbättra en organisations förmåga att använda projekt som arbetsform för att driva det interna utvecklingsarbetet mot sina verksamhetsmål. P3M3 är en projektmognadsmodell från Brittiska Cabinet Office och är en modell som har stor internationell spridning. Under detta seminariet gav vi en introduktion till P3M3-modellen … Läs mer