Hos oss är jämställdhet en självklarhet

Att Frontit är ett av konsultbranschens mest jämställda företag är ingen slump. Det grundar sig på en övertygelse om att den bästa kompetensen finns bland både kvinnor och män. Samt en tro på att jämställdhet förbättrar välmående och resultat. Idag arbetar 49% kvinnor och 51% män på Frontit och både koncern-vd och styrelseordförande är kvinnor. … Läs mer

Intresseanmälan: Rundabordssamtal om styrning, kultur och ledarskap i agila organisationer

Senaste året har vi genomfört tre seminarier och webbinarier på temat agila organisationer: Agil revolution startar i toppen, Det Agila Företaget samt nyligen Business Agility – bli snabbrörlig med SAFe® Genom dialoger efter seminarierna, träffar i våra projektkontorsnätverk samt våra uppdrag och utbildningar inom det agila området har vi identifierat två gemensamma utmaning hos organisationer … Läs mer

Konsultporträtt: Kristina Rosén som SAFe® coach på Hitachi ABB Power Grids

Kristina Rosén har arbetat på Frontit i över sju år och har mer än tjugo års erfarenhet av att framgångsrikt ha arbetat med att driva utvecklingsprojekt och processförändringar. Idag arbetar hon med att leda agila transformationer. Hon stöttar verksamheter genom att hålla utbildningar, coacha chefer och andra i ledande roller, samt aktivt delta i förändringsarbete … Läs mer

Digital tjänst: Öppen utbildning i att leda på distans

Har ni på kort tid ställt om till att personal och chefer i stor utsträckning arbetar på distans? Vi erbjuder nu en öppen utbildning i att leda på distans! Omfattning: 3 tillfällen à 2 timmar per gång. Målsättning: Ge inspiration och kunskap för att utveckla det egna ledarskapet för att på ett bättre sätt kunna leda … Läs mer

Webbinarium: Att leda på distans

Har ni på kort tid ställt om till att personal och chefer i stor utsträckning arbetar på distans? Den sjunde oktober sände vi vårt webbinarium om att leda på distans. Vi delade inspiration och kunskap om hur du utvecklar det egna ledarskapet för att på ett bättre sätt kunna leda och stötta medarbetarna digitalt. Under … Läs mer

Webbinarium: Från detaljstyrning till ökat engagemang med tillitsbaserad projektledning

Den 2/9 sände vi höstens första webbinarium- Från detaljstyrning till ökat engagemang med tillitsbaserad projektledning. Förändringstakten och teknikutvecklingen går snabbare än någonsin. Därför kräver projektledning idag mer flexibla arbetssätt och fokus på samordning och koordinering. Dagens projekt behöver vara öppna, lyhörda och lättrörliga och ledare behöver därför mer fokusera på att leda arbetet genom att … Läs mer

Utbildning i att leda på distans!

Har ni på kort tid ställt om till att personal och chefer i stor utsträckning arbetar på distans? Vi erbjuder nu utbildning i att leda på distans! Omfattning: 3 tillfällen à 2 timmar per gång. Målsättning: Ge inspiration och kunskap för att utveckla det egna ledarskapet för att på ett bättre sätt kunna leda och stötta … Läs mer

Se alla våra webbinarier

Våra inspelade webbinarier Vi vill tacka de 2300 deltagare som varit med oss under våra årets webbinarier. Under våren 2020 bjöd vi in till webbinarium-serien Framgångsrik Förändring. Serien bestod av fem delar där våra erfarna konsulter delade sina kunskaper kring hur man blir förändringssmartare, driver förändring med ADKAR och PROSCI-metodiken, hur man kommunicerar effektivt i … Läs mer

Digital tjänst – Bli förändringssmartare med Fyrarummaren® och compassionteori

Vi jobbar vidare med förändringar och ledarfrågor och delar med oss till er av ett par verktyg för att stötta er att bli ännu mer förändringssmarta. Webbinaret med tillhörande workshop består av ett pass på sammanlagt två timmar via Teams/ ZOOM eller Skype. Ni kan vara på skilda ställen eller sitta tillsammans för att delta, lämplig gruppstorlek … Läs mer

Digital tjänst: Utbildning i förändringskommunikation

Kursen kommer ge insikt i förändringskommunikation, samt förståelse för hur och varför det skiljer sig från vanlig internkommunikation. Vi pratar om vilken roll genomarbetad, planerad kommunikation spelar för framgången i ett förändringsprojekt. Deltagarna får ökad kännedom om modeller och verktyg som kan vara till hjälp i arbetet, och chans att prova på en eller flera … Läs mer

Konsultporträtt: Olle Tullstedt och uppdraget hos Zinkgruvan Mining

Olle är en av våra konsulter som arbetar med verksamhetsutveckling, förändringsledning och strategistöd. Han har också varit involverad i flera projekt inom projektportföljsstyrning. Olle har lång erfarenhet som konsult inom både industri och offentlig sektor. Du hjälper just nu Zinkgruvan Mining med deras strategi- och ledningsgruppsarbete, berätta lite mer om det! Jag har varit hos … Läs mer

Remote SAFe® training with ABB – we don’t cancel, we adapt!

Embracing the agile mindset we decided to adapt instead of cancel. The well-needed and since long planned classroom training in the SAFe® methodology (provided by Scaled Agile Inc. Scaled Agile Framework®) was no longer possible to hold face-to-face due to COVID-19 circumstances. When the course provider opened up for remote trainings, this opportunity was seized. … Läs mer

Webbinarium: Kulturtransformation – skapa den arbetsplats ni vill vara

Har ni den kulturen ni önskar och vill ha? Den 27/5 höll vi vårt fjärde webbinarium i serien Framgångsrik Förändring. Denna gång fick vi höra på Kerstin Lindfors och Berit Nyqvist som talade om Kulturtransformation.  En oönskad kultur leder till bristande dialog och samverkan, låg motivation hos medarbetarna och avsaknad av tillit och förtroende. När vi … Läs mer

Digitala tjänster

Under COVID-19 krisen har vi utvecklat våra tjänster för att kunna erbjuda dem digitalt. Nedan hittar du vårt utbud och fler tjänster är under utveckling. Dessa kommer finnas tillgängliga inom kort. Kontakta gärna oss för mer information. Grunderna i förändringsledning Bli förändringssmartare med Fyrarummaren® och compassionteori ADKAR-mätning

Digital tjänst: ADKAR-mätning

Frontits certifierade och erfarna förändringskonsulter hjälper er att ta ett grepp om er egen organisations förmåga att hantera en specifik förestående eller pågående förändring. Tjänsten består av två webbinarium med tillhörande workshops för era chefer/ledare, samt en ADKAR-mätning som Frontit genomför åt er. En ADKAR-mätning ger en ögonblicksbild över hur ni, per arbetsgrupp, ligger till … Läs mer

Webinar- Effektiv kommunikation i förändring

Den 6/5 lyssnade vi till Anna Graf och Erica Jonsson som talade om hur man kommunicerar effektivt i förändring.  Fungerande kommunikation är en av de mest centrala delarna av ett framgångsrikt förändringsprojekt. För att kommunikationen ska vara effektiv och bidra till att få alla deltagare att gå åt samma håll bör den vara medveten och planerad. … Läs mer

Webinar – Erfarenheter av ADKAR i praktiken

Den 22 april lyssnade vi till Eva Meunier och Åsa Suomalainen som delade med sig av sina erfarenheter från ADKAR®-modellen och Prosci’s metodik. Här kan du se en inspelning och ta del av presentationsmaterialet. Om webinariet: Ofta upplever vi att det är kaos omkring oss när vi är mitt i en förändring. Då kan det … Läs mer

Getting on the SAFe® train with ABB

Recently Kristina Rosén from Frontit guided Grid Integration, a unit within ABB Power Grids, through their PI Planning event. Grid Integration started their SAFe® journey four years ago and have had PI planning events every quarter since then, but to accelerate improvements decided to bring in Kristina. Clarens Jonsson, Technology Manager, says -The SAFe® methodology … Läs mer

Vi är Scaled Agile Bronze Transformation Partner till Scaled Agile Inc

Vi är stolta över att vi nu är Scaled Agile Bronze Transformation Partner till Scaled Agile Inc och är över 50 stycken SAFe®- certifierade konsulter på Frontit!  Många av våra konsulter har sedan tidigare stor erfarenhet och kunskap om olika agila arbetssätt och SAFe®-certifieringen stärker ytterligare vår kompetens för att hjälpa företag att lyckas med … Läs mer

Samarbetsverktyg – hitta rätt i djungeln!

Surrogates är Bruce Willis-filmen jag tänker på nu när världen jobbar hemifrån. Dock är jag tveksam till att framtidens utveckling kommer gå mot robotar som totalt ersätter den konstant uppkopplade människans fysiska närvaro utanför hemmet. Men det känns som att denna tvära övergång är här för att stanna och kommer förändra det dagliga arbetet för … Läs mer

Våga prova det agila ledarskapet

Vår värld rör på sig hela tiden – och det behöver vi också göra. Ett agilt förhållningssätt hjälper oss att snabbt anpassa oss till nya förutsättningar. För att lyckas med det behöver vi ha medarbetare och ledare som vill, vågar och kan bidra till det. Att gå över till ett agilt ledarskap är en omställning för både … Läs mer

Leading SAFe® training for ABB

In February, ABB Power Grids, Grid Integration received Leading SAFe® training from Frontit consultant Kristina Rosén. The training was part of an initiative that started in October to meet a need to increase knowledge in scaled agile development and find new, more efficient ways of working. Karin Thorburn, who is one of the driving forces … Läs mer

Utbildning för ABB i Leading SAFe

I februari utbildade Kristina Rosén en av Frontits kunder, en enhet inom ABB Power Grids, i Leading SAFe. Utbildningen är en del av uppdraget som påbörjades i oktober då det fanns ett behov att öka kunskapen inom skalad agil utveckling samt hitta nya och mer effektiva arbetssätt. Karin Thorburn som är en av de drivande … Läs mer

Bli förändringssmart!

Är du nyfiken på hur förändringar påverkar oss människor? Vad är det som gör att digitalisering, omorganisationer och andra förändringar ibland går smidigt men ibland möter hinder hos både chefer och medarbetare? Under seminariet förklarar vi på ett levande sätt varför vår hjärna ofta går på högfart i förändringssituationer. Detta genom att kombinera modeller från … Läs mer

Hur man får både hjärnan och medarbetarna med sig

Frontit hjälper Siemens Industrial Turbomachinery i deras förändringsarbete   När chefen för Siemens konstruktionsavdelning, Kristofer Thoresson, märker och får signaler om att attityden och motivationen bland medarbetarna inte är på topp, beslutar han sig för att ta hjälp av Frontit för att komma tillrätta med problemen. Oftast handlar det om tre problemområden eller utmaningar som … Läs mer

Grupputveckling på Siemens

Siemens produktionsenhet i Finspång ville ha hjälp att inspirera, utveckla och stärka sina medarbetare inför de utmaningar man ser i en omvärld där kunder ställer allt högre krav på korta leveranstider och flexibilitet. Genom att synliggöra individers olikheter och förstå hur de föredrar att kommunicera, ta beslut och interagera socialt, ville man ge medarbetarna förutsättningar att … Läs mer

Aktivitetsbaserat kontor

En aktivitetsbaserad arbetsplats bygger på att det är aktiviteten som styr, inte vilken avdelning du tillhör eller vilken befattning du har. Miljön främjar att du enkelt kan samverka med de personer som du just nu har aktiviteter tillsammans med. Du ska kunna vara ostörd när du behöver det eller jobba med stora skärmar eller andra … Läs mer

Digital workplace

Ny teknik förändrar arbetsplatsen, men tekniken är endast en av ingredienserna för att nå dit många organisation siktar på. En digital omställning av arbetsplatsen kräver även ett strategiskt ledarskap för att styra organisationens digitala satsningar och lotsa organisationen framåt i syfte att dra nytta av digitaliseringen. På så sätt hämta hem de önskade effekterna och … Läs mer

Kompetensutveckling och coachning

Den moderna arbetsmarknaden och er verksamhets ständiga utveckling innebär att era medarbetare löpande behöver utveckla sin kompetens. Frontit utbildar, tränar och coachar era medarbetare i projektarbete, förändringsledning, agila arbetssätt, krav- och testarbete. Vi gör det genom företagsinterna utbildningar, mentorskap eller coaching. Allt oftare hjälper vi också våra kunder att digitalisera kompetensutvecklingen genom olika lärplattformar. Våra … Läs mer

Förändringsförmåga

Förändringsarbete innebär inte bara att driva igenom en förändring som del av ett projekt. Organisationer möter idag en allt mer föränderlig värld som kräver kontinuerlig anpassning och förnyelse. För att hantera detta måste de utveckla en förmåga att hantera förändringar kontinuerligt – att ha en egen stark förändringsförmåga. Nödvändiga komponenter i förändringsledning är ett aktivt … Läs mer

Grupp och teamutveckling

Många team och grupper fungerar alldeles utmärkt. Men långt ifrån alla. En del uppvisar avsaknad av tillit och förtroende, bristande dialog och samverkan och otydlighet i roller, ansvar och förväntningar. För att nämna några symtom. Konsekvensen av bristerna i gruppens samverkan kan bli leveransproblem, låg motivation, kvalitetsbrist och hög stress. Kort och gott: sämre resultat. … Läs mer

Individ- och grupputveckling

Vill ni skapa ett effektivt team på er avdelning? Vill ni få individen eller gruppen att få bättre förståelse för andra och ta nästa steg i sin egen eller gruppens gemensamma utveckling? Våra konsulter använder teamstärkande verktyg för att stödja etableringen av nya eller befintliga grupper hos våra kunder, antingen med hjälp av MBTI, Myers Briggs Type Indicator, … Läs mer

Sveriges första molnbaserade intranät i offentlig sjukvård

Landstinget Västmanland “Vi bytte inte ett intranät med ett nytt utan ersatte ett gammalt intranät mot en helt ny digital arbetsplats. Vi gick från en informationskanal till en digital arbetsplats med personaliserad information och arbetsstödsfunktioner med möjligheter till samarbete inom och utom organisationen. Tillgänglig när som helst var som helst“, säger Peter Skoog Projektledare Frontit. … Läs mer

Engagerad personal skapade bestående förändring hos Läkemedelsverket

De senaste 10 åren har Läkemedelsverket sett sitt uppdrag växa dramatiskt och sin personalstyrka fördubblas. Med Frontits hjälp har man nu verktygen som krävs för att genomföra bestående förändringar för att möta framtidens utmaningar. – För 10 år sedan var vi en organisation på 300 – 400 personer och idag är vi 750 personer. Vi … Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Om man studerar ledningsgrupper finns det en röd tråd i det som inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Avsaknad av tydliga mål, bristande kultur och spelregler, otydlig förväntan och svag tillit är några utmaningar man ofta står inför. Konsekvensen i verksamheten är ökad affärsrisk, svag kraft i realisering av strategier och sämre effekt av gjorda … Läs mer

Stockholms kommun fick arbetsgrupper att fungera bättre

Medarbetarenkäten på en enhet i en Stockholms kommun visade nedåtgående resultat. Främst saknade medarbetarna tydlighet i roller och samspel mellan sig. Detta ledde till missförstånd och en del konflikter. Samma enkät visade låga resultat även i upplevd effektivitet och kommunikation med beställare. Så här beskrev chefen situationen inför arbetet: Mina medarbetare kör ibland fast i situationer … Läs mer

Scania – internt socialt nätverk för kunskapsdelning

2012 startade Scania projektet “Agora” som innebär att ta fram ett koncept för ett internt socialt nätverk för kunskapsdelning och samarbete mellan Scaniagruppens diverse olika bolag runtom i världen. Aras Kazemi, konsult på Frontit, som har många års erfarenhet av IT-projekt med fokus på webb, portaler och sociala samarbetsverktyg, fick uppdraget  som projektledare och verksamhetsanalytiker för … Läs mer