Digitala tjänster

Under COVID-19 krisen har vi utvecklat våra tjänster för att kunna erbjuda dem digitalt. Nedan hittar du vårt utbud och fler tjänster är under utveckling. Dessa kommer finnas tillgängliga inom kort. Kontakta gärna oss för mer information. Grunderna i förändringsledning Bli förändringssmartare med Fyrarummaren® och compassionteori ADKAR-mätning

Webinar- Effektiv kommunikation i förändring

Den 6/5 lyssnade vi till Anna Graf och Erica Jonsson som talade om hur man kommunicerar effektivt i förändring.  Fungerande kommunikation är en av de mest centrala delarna av ett framgångsrikt förändringsprojekt. För att kommunikationen ska vara effektiv och bidra till att få alla deltagare att gå åt samma håll bör den vara medveten och planerad. … Läs mer

Webinar – Erfarenheter av ADKAR i praktiken

Den 22 april lyssnade vi till Eva Meunier och Åsa Suomalainen som delade med sig av sina erfarenheter från ADKAR®-modellen och Prosci’s metodik. Här kan du se en inspelning och ta del av presentationsmaterialet. Om webinariet: Ofta upplever vi att det är kaos omkring oss när vi är mitt i en förändring. Då kan det … Läs mer

Vi är Scaled Agile Bronze Transformation Partner till Scaled Agile Inc

Vi är stolta över att vi nu är Scaled Agile Bronze Transformation Partner till Scaled Agile Inc och är över 50 stycken SAFe®- certifierade konsulter på Frontit!  Många av våra konsulter har sedan tidigare stor erfarenhet och kunskap om olika agila arbetssätt och SAFe®-certifieringen stärker ytterligare vår kompetens för att hjälpa företag att lyckas med … Läs mer

Varför är Data så viktig för fungerande AI?

Ge en man en fisk och du föder honom för en dag. Lär en man att fiska och du föder honom för hela livet. Så kan du också se på traditionell programmering jämfört med AI (Artificiell Intelligens). Traditionell programmering fungerar bara utifrån de förutsättningar som den programmerats för. En AI-lösning byggs för att ständigt förbättra … Läs mer

Det agila företaget – Fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld?

Dynamiken och osäkerheten i omvärlden ökar och många företag är idag utsatta för hård konkurrens. Vinnarna är de företag som är anpassningsbara i en dynamisk omvärld. Mest anpassningsbara är de verksamheter som förändrar sitt sätt att leda med hjälp av agila styrprinciper. Missa inte chansen att lyssna på författarna till boken “Det agila företaget”, som … Läs mer

Lucka 8 – Hur kan vi lyckas med strategiarbete och vilka utmaningar behöver hanteras?

Forskning visar på att strategiarbete är svårt eftersom de flesta strategiska initiativ misslyckas och att endast ett fåtal procent av medarbetarna förstår hur de i deras vardag kan leverera mot strategin. Strategiska förändringar levereras ofta i program eller projekt som arbetsform för att säkerställa effekterna av projektarbete på kort och lång sikt. Kraften läggs på … Läs mer

Den agila revolutionen är här!

Den agila filosofin sprider sig snabbt och det är inte längre bara IT-avdelningen som är agil utan hela företag, branscher och verksamheter tar snabbt till sig detta syn- och arbetssätt. I denna artikel av Anders Fresk, agil förändringsledare, får du veta mer om vad det innebär att arbeta agilt och även praktiska råd för att … Läs mer

Frontit kurs: Så lyckas du med AI

Vi lever i en tid där användning av digital teknik möjliggör nya typer av innovationer som mer eller mindre omkullkastar traditionella modeller och metoder inom en viss domän. Denna transformation pågår i alla aspekter av vårt samhälle och skapar nya fenomen, beteenden, förväntningar, möjligheter på ett sätt som inte var utförbart tidigare. De företag och … Läs mer

Hindrar dålig kunddata er att lyckas med er digitala strategi?

De flesta företag och organisationer har idag påbörjat sin digitala resa. Oftast för att kunna erbjuda en snabbare service till kund eller medborgare och till en på sikt lägre kostnad. Det jag ställer mig undrande till är hur många av dessa företag som har analyserat hälsan på sina kritiska data i relation till sin digitala … Läs mer

Strategigenomförande

Strategigenomförande handlar om att skapa ett strategiskt resonemang och en operativ vision. Det skapar energi och ger ett tydligt fokus för prioriteringar i verksamheten. Detta kan sedan användas som ett kommunikationsunderlag för att förankra strategi och målbild inom hela organisationen. För att lyckats gäller det att ha kraften att långsiktig fokusera och vara uthållig.   … Läs mer

Den bästa strategin är den som genomförs. Tyvärr är det rätt sällsynt.

Världens bästa strategi är inte mycket värd om den inte implementeras. Och det finns många ställen där den kan fastna. Hela 70-80 procent av alla strategier genomförs inte fullt ut, trots att en genomarbetad och implementerad strategi ger en stor konkurrensfördel. ”De flesta företag jobbar med en fastslagen strategi. I många fall leder strategiarbetet till … Läs mer

En bild säger ofta mer än tusen strategisidor

Strategier är svåra att implementera och det finns många fallgropar på vägen. Ofta är strategidokumentet inte tillräckligt tydligt och därför svårt att ta till sig, vilket också leder till att det blir besvärligt att se vad som bör prioriteras. Frontit arbetar tillsammans med gruvbolaget Boliden med att tydliggöra och prioritera strategier. Under våren 2018 fick … Läs mer

Varför lyckas vi inte genomföra strategin?

Idag misslyckas sju av tio strategier. Det är inte så konstigt när statistiken visar att 95% av medarbetarna inte förstår hur de ska kunna leverera mot strategin i vardagen. Vad är det då som gör att vi ständigt skapar strategidokument men oftast missar att visualisera hur alla delar hänger ihop? Varför glömmer vi alltför ofta … Läs mer

Artificiell intelligens – en revolution eller bara ny teknik?

Det är oundvikligt att inte beröra frågan om jobben när Artificiell intelligens diskuteras. För några år sedan var det inte helt ovanligt med rubriker som målade upp en framtid om att AI kommer göra oss arbetslösa. På hemmaplan kunde vi 2014 läsa rapporten från Stiftelsen för strategisk forskning, under rubriken Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – … Läs mer

Hur man ökar sin kundcentrering för att överleva

I en tid där allt går snabbare och snabbare gäller det som organisation att hänga med. Att lyssna och förstå sina kunder är inte bara något som förbättrar resultatet, utan en överlevnadsfaktor. Studier visar att bolagen på amerikanska S&P 500 har under de senaste åren minskat i överlevnadslängd. Från 33 år i genomsnitt år 1967 … Läs mer

Konsten att lyssna på sina kunder

En berättelse om hur du skapar en kundbesatt organisation Dina kunder är nyckeln till framgång för din organisation. Utan kunder skulle du inte ha försäljning eller intäkter – eller någon affär alls. Hur ska vi ta oss an utmaningen att skapa en kundcentrerad organisation eller lyfta vår organisation ytterligare en nivå? Hur får vi arbetet … Läs mer

Business Security

Business Security handlar om er organisations förmåga att skydda känsliga uppgifter såsom den data/information vi har digitalt, på papper och det vi har i huvudet. För att nå framgång behöver hela verksamheten arbeta tillsammans för att stärka kunskapsnivån, förbättra processer och det tekniska stödet. Vi agerar oberoende och fungerar som länken mellan er verksamhet, ledning, … Läs mer

IT Management

Syftet med IT Management är att skapa nytta i verksamheten genom användning av IT. För att lyckas med det måste IT-strategin stödja verksamhetens övergripande strategi samt en fungerande IT-styrning finnas på plats. Under området IT Management figurerar många begrepp som t ex IT Strategi, IT Governance, IT Service  Management, IT Portfolio Management och Förvaltningsstyrning. Vi … Läs mer

Agil verksamhetsstyrning

Agil verksamhetsstyrning eller agil styrning är ett alternativt sätt till traditionell plandriven eller mekanistisk styrning. Organisationen ställer om från ägarorientering till kundorientering. Från belöningssystem till inre motivation och medarbetarskap, från granskning till förtroende samt från planering till anpassning. Genom att övergå till agil styrning skapar du en snabbrörlig, konkurrenskraftig och anpassningsbar organisation, som blir en … Läs mer

Strategisk portföljstyrning

Strategisk portföljstyrning säkerställer att organisationens investeringar i projekt görs i de strategiskt mest värdefulla projekten. Portföljstyrning skapar också balans i projektverksamheten, och ett snabbare och jämnare genomflöde av projekt. Vi hjälper er att utveckla och införa en metod för att få ut mer effekt av projektverksamheten. Vi kan ta ett ledande eller coachande ansvar för … Läs mer

Digital mognadsanalys

En digital mognadsanalys ger er verksamhet en ökad förståelse för vad som krävs för att lyckas leda en digital transformation, hur det genomförs samt hur nuläget ser ut utifrån gruppens perspektiv. Den ger även en ökad förståelse och samsyn kring vad som är nästa steg för att komma igång/vidare i sin digitala transformation. Förberedelser Workshopen initieras … Läs mer

Strategisk förankring

Strategisk förankring handlar om att gå från tanke till förståelse och ägarskap i hela organisationen. På så sätt skapas ett tydligt fokus som underlättar prioriteringar och överbygger de gap som ofta finns mellan strategi och genomförande i den operativa verkligheten. När vi hjälper till med att förverkliga en strategi så börjar vi i regel med … Läs mer