Snart är det dags för GDPR, men se lagen som en möjlighet istället för ett hot

Vi står inför ett paradigmskifte där avancerade dataintrång har ökat enormt bara det senaste året. Attacker designade med syfte att tillskansa sig information. Vi är också bara månader från den 25 maj då GDPR, den nya personuppgiftslagen, börjar gälla. Business Security är Frontits expertenhet för att ta hand om de mycket omfattande behov som finns … Läs mer

Låt GDPR vara startpunkten för att skydda dina digitala tillgångar

Vi står inför ett paradigmskifte där avancerade dataintrång har ökat enormt bara det senaste året. Vi är också bara månader från den 25 maj då GDPR, den nya personuppgiftslagen börjar gälla. På de flesta företag skapar det en varierande grad av stress, när man upptäcker hur mycket tid, arbetskraft och kostnader det innebär. Den nya personuppgiftslagen … Läs mer

Efterlevnad av GDPR och övrig lagstiftning

Efterlevnad av GDPR och övrig lagstiftning   Vi skapar förutsättningar för att verksamheten ska klara av att efterleva GDPR och informationssäkerhet i vardagen och inte bara på pappret. Vår målsättning är att hela organisationen, såväl ledning som verksamhet, har de förutsättningar och verktyg som krävs för att efterleva gällande lagstiftning.  

Informationssäkerhet och Business Security i verksamheten

Informationssäkerhet och Business Security i verksamheten   Vi hjälper er att identifiera vilka informationstillgångar som bör skyddas och vi genomför riskbedömningar i syfte att skydda verksamheten, era digitala tillgångar och varumärket. Vår målsättning är dels att hela organisationen skall känna till vilka informationstillgångar och risker som finns, dels att policys och riktlinjer efterlevs ute i verksamheten … Läs mer

Stöd och rådgivning till ledningsgrupp, styrelse och verksamhet

Stöd och rådgivning till ledningsgrupp, styrelse och verksamhet   Vi gör anpassade insatser för att öka medvetenheten och kunskapen kring området Business Security, bland annat genom att skapa förståelse för den framtida hotbilden och nya lagkrav. Med Frontit som partner får ni hjälp att anpassa verksamheten till den allt snabbare digitala utvecklingen. Vår målsättning är att ledning … Läs mer

Ny enhet på Frontit- Business Security

Frontit har en ny enhet inom området Business Security med Thomas Wärneryd i spetsen.Thomas har varit i IT branschen sedan 1991 och har över 20 års erfarenhet av förändringsprojekt inom IT, Applikations- och Informationssäkerhet. Vi har bett honom berätta om vad vi kan göra för våra kunder och förklara varför det är så viktigt att … Läs mer

Intervju med djupdykning i vår nya enhet Business Security

EU:s nya personuppgiftslag GDPR träder i kraft i den 25 maj 2018. Den syftar till att ge invånarna inom EU ett utökat skydd av sina personuppgifter. Frontit har en ny enhet inom detta område med Thomas Wärneryd i spetsen. Thomas har varit i IT-branschen sedan 1991 och har över 20 års erfarenhet av förändringsprojekt inom … Läs mer

Har du råd att inte vara redo när nya Dataskyddsförordningen träder i kraft?

Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har skapat nya utmaningar vad gäller skyddet av personuppgifter. Den 25 maj 2018 träder därför EU:s nya regler kring dataskydd i kraft och ersätter den mer än tjugo år gamla bestämmelsen, Personuppgiftslagen (PUL). Den nya förordningen berör alla företag och branscher och omfattar framförallt ett stärkt skydd för den registrerade och utökat ansvar för … Läs mer