Ett statligt verk i Sundsvall inledde 2012 ett förändringsprogram för utveckling av e-tjänster, riktad mot både privatpersoner och arbetsgivare. Målet är att skapa kundnytta och effektivitet, hela vägen från kundkontakt till utbetalning. Programmet löper till 2016, beställare är generaldirektören. Frontit är med och stöttar programledningen.

Den första fasen innebär att analysera verksamhetens krav och kundernas behov, samt se hur man tekniskt kan möta kraven. I programmet ska framgå vilka utredningar som behöver göras samt i vilken ordning e-tjänsterna ska utvecklas. Utmaningen är att 2016  erbjuda e-tjänster till kunderna.

Mårten Lampinen
Mårten Lampinen

”Utmaningen, det som ”gör ont”, är att 2016 kunna erbjuda e-tjänster som ger kundnytta.”
– Mårten Lampinen, Programledarstöd och huvudprojektledare

 

Publicerad: 2012-10-22