2012 startade Scania projektet “Agora” som innebär att ta fram ett koncept för ett internt socialt nätverk för kunskapsdelning och samarbete mellan Scaniagruppens diverse olika bolag runtom i världen. Aras Kazemi, konsult på Frontit, som har många års erfarenhet av IT-projekt med fokus på webb, portaler och sociala samarbetsverktyg, fick uppdraget  som projektledare och verksamhetsanalytiker för projektet.

Agora är ett privat nätverk för Scanias medarbetare och kan användas i mobiltelefoner såväl som i webbläsaren. Idén går ut på att koppla ihop kunskapsarbetare och integrerade informationsflöden till ett facebookliknande användargränssnitt och på så vis underlätta kunskapsspridning samt stödja människor från olika platser och organisatoriska strukturer att snabbare hitta till varandra och få svar på sina frågor.

Läs mer vad ”Länstidningen Södertälje” skriver om Agora – Scanias interna Facebook.

 

Aras Kazemi_LQ sned
Aras Zazemi