Eller är det någon skillnad överhuvudtaget? Visst är det skillnad! Enligt artikeln Är förändringsledning något annat än projektledning? av Anette Hallin som är professor i företagsekonomi vid Åbo akademi och docent vid Mälardalens högskola, så är det tre saker som skiljer:

  • Vilket fokus man har
  • Vilken typ av aktiviteter man gör
  • Vilken arbetsform man oftast väljer

Extra kul att det stämmer så bra med Mind the Gap-bilden till höger som tagits fram av vårt kompetensområde Strategisk projektstyrning!