Hur kan vi förbättra styrgrupps- och ledningsgruppsmöten? I lucka 4 i julkalendern beskriver Olle Tullstedt en erfarenhetsbaserad modell – mötesmatrisen – som kan hjälpa till för att skapa effektivare möten för en fungerande förändring.