År 2020 har på alla tänkbara sätt visat att organisationers förmåga till anpassning är avgörande för överlevnad vid förändrade förutsättningar.

Användningen av olika agila arbetssätt har accelererat för att göra verksamheter snabba, anpassningsbara och leverera högre kund- och användarnytta ofta.

Scaled Agile Framework, SAFe®, har blivit det ledande agila ramverket för stora organisationer. Se webbinariet där vi belyser viktiga förmågor i SAFe® för att hela organisationen ska bli snabbrörlig.

 

Kontakta gärna Anders Fresk eller Joel Ståhl om du vill veta mer.

Här kan du läsa om hur vi utbildar i Leading SAFe® och läs även om hur vi utbildar på distans här .

Artiklar
Artiklar
Relaterat material

Kontakta Anders för mer information

Kontakta Joel för mer information