Brené Brown talar om mänsklig sårbarhet i sitt TED talk. Hur kan det påverka oss om vi vågar vara sårbara?

Är sårbarhet en styrka, eller är det svaghet? Vi kan alla känna oss osäkra när vi ställs inför nya situationer men försöker ofta ge sken av att ha koll på läget ändå.